Trong niềm tin yêu vào Đức Kitô phục sinh, Giáo Phận Nha Trang trân trọng kính báo: Cha Tađêô Phan Đình Tạc, vừa qua đời lúc 19g00, Chúa Nhật, ngày 19/5/2019 tại Tòa Giám Mục Nha Trang. Hưởng thọ 76 tuổi, với 47 năm Linh mục.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ CHA TAĐÊÔ PHAN ĐÌNH TẠC

Thứ 2, ngày 20/5

             SÁNG: 5g00: Chủng viện Lâm Bích

                        8g30: Giáo hạt Nha Trang – Diên Khánh

                        10g00: Giáo xứ Đồng Hộ và Bình Cang

             CHIỀU: 15g00: các Giáo hạt Phan Rang- Ninh Hải- Ninh Phước-Ninh Sơn

             19g30: cầu lễ chung

            Canh thức: Gx Bình Cang

 Thứ 3, ngày 21/5  

            SÁNG: 5g00: Chủng viện Lâm Bích

                        8g30: Giáo hạt Vạn Ninh

                        10g00: Giáo xứ Gò Muồng và Đại Điền

            CHIÊU: 15g00: các Giáo hạt Cam Ranh -  Cam Lâm

            19g30: cầu lễ chung

           Canh thức: Gx Đại Điền

 THứ 4, ngày 22/5         

            5g00: thánh lễ và nhập quan: Cha đặc trách Chủng viện Lâm Bích

            8g00: Thánh lễ an táng tại Tòa Giám Mục do Đức Cha Giuse Chủ tế

                     An táng tại nghĩa trang Linh mục Giáo phận Nha Trang

 *. Xin quý Cha hạt trưởng chọn vị chủ lễ và giảng lễ

*. Xin quý Cha xứ liên quan chọn vị chủ lễ và giảng lễ

*. Cám ơn cuối lễ Cha Giám đốc Nhà Nghỉ Dưỡng

*. Nghi thức phó dâng và từ biệt: Đức ông Tổng Đại Diện

*. Nghi thức hạ huyệt: Cha hạt trưởng giáo hạt Vạn Ninh

 *. Ban tẩn liệm – an táng: Giáo xứ Chánh Tòa

----------------------------

 Tiểu sử Cha Tađêo Phan Đình Tạc

 Sinh ngày 18 tháng 1 năm 1943 tại Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa thuộc Giáo xứ Đại Điền.

- 1956 - 1964: + Tu học tại Tiểu chủng viện Làng Sông, Qui Nhơn;

                          + Tiểu chủng viện Sao Biển, Nha Trang

                          + Tu viện Phanxicô, Thủ Đức

- 1964 - 1966 : Học Triết học tại Đại chủng viện Xuân Bích, Huế.

- 1966 - 1968: giúp xứ

- 1968 - 1972 : Học Thần học tại Đại chủng viện Xuân Bích, Huế

Được Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Giám mục Giáo phận Nha Trang

Truyền chức Linh mục tại Nhà thờ Chánh tòa Nha Trang, ngày 12 tháng 5 năm 1972.

 - 1972-1975: Dạy học tại Tiểu chủng viện Sao Biển, Nha Trang.

- 1975-1977: Phụ trách Chủng viện Lâm Bích, Nha Trang.

- 1977-1983: Làm việc tại Tòa giám mục Nha Trang

- 1983-1995: Quản xứ Đồng Hộ, Giáo Hạt Diên Khánh

- 1995-2003: Quản xứ Bình Cang, Giáo Hạt Nha Trang

- 2003-2017: Quản xứ Gò Muồng

- 2011 đến 2017: Quản xứ Gò Muồng, kiêm Quản Hạt Vạn Ninh

- 2017 – 5/2019: Nhà Nghỉ Dưỡng Linh mục Giáo phận Nha Trang

- 19/5/2019: Qua đời lúc 19g00 tại Tòa Giám Mục Nha Nha Trang.

Toà Gm Nha Trang

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch