Được tin Linh mục Đỗ Linh Sáng, Thánh danh Anrê Maria, Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc (CMR), mới qua đời 24-5-2019, tại Bệnh viện Kaiser Permanante, Riverside, California, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại mấy dòng tiểu sử và chương trìng tang lễ cho cố linh mục do Nhà Dòng sắp xếp, để độc giả hiệp thông trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Anrê Maria.

Linh Mục ANDRE M. ĐỖ LINH SÁNG, CRM  (1935-2019)

 • Sinh: ngày 12 tháng 01 năm 1935 tại Tứ Trùng, Bùi Chu.
 • Khấn Lần Đầu: ngày 25 tháng 03 năm 1956 tại Thủ Đức.
 • Khấn Trọn Đời: ngày 25 tháng 03 năm 1960 tại Thủ Đức.
 • Chịu chức Linh Mục: ngày 31 tháng 05 năm 1983

Phục Vụ & Hoạt Động Tông Đồ

 • 1956-1960: Phục Vụ Ban Cung Thánh
 • 1960-1964: Giám Thị Đệ Tử
 • 1964-1968: Phục Vụ ban Loa Mẹ
 • 1968-1969: Quản Lý Nhà Tiệc Ly Lái Thiêu, Bình Dương
 • 1969-1971: Dạy học tại trường Đồng Công, Thủ Đức
 • 1971-1974: Dạy học, Giám Thị và Phó Hiệu Đoàn tại Trường Phù Mỹ
 • 1975-1975: Phụ tá và dạy học tại Nhà Đá... Đi Phước Tỉnh chờ xuất ngoại..Về Carthage, MO.
 • 1981-1982: Thầy Phụ Tá Cộng Đoàn Denver, Denver, CO
 • 1983-1984: Tuyên Úy Cộng Đoàn Carthage, Carthage, MO
 • 1984-1984: Thay Cha Sơn giúp GX Khiết Tâm Mẹ, Lincoln, NE
 • 1984-1988: Cha Phó Cộng Đoàn Denver Denver, CO
 • 1988-1988: Đội Trưởng, Phụ Tá II, Trưởng Ban Tiếp Tân, Carthage, MO.
 • 1989-1993: Quản Nhiệm CĐ Đức Mẹ Lên Trời, Wichita Fall, TX
 • 1993-1995: Quản Nhiệm CĐ Chúa Phục Sinh Rochester, NY
 • 1995-2009: Phó Gx Thánh Giuse Hiển Minneapolis.
 • 2010-2019: Phục vụ tại ĐT Mẹ Dâng Con Corona, CA

Chương Trình Cầu Nguyện và Thánh Lễ Phát Tang và An Táng:

Thứ Năm: 30/05/2019     

 • 8:30 p.m. Nghi thức phát tang và giờ canh thức cầu nguyện tại Nhà Nguyện của Tỉnh Dòng.

Thứ Sáu: 31/05/2019    

 • 10:00 a.m. Thánh Lễ An Táng và Tiễn Đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng.

--------------------------------- RIP -----------------------------

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch