Trong niềm hiệp thông phân ưu và nguyện cầu cho Cố Linh mục Nguyễn Đức Huyên, Thánh danh Đa Minh, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại tin Cáo Phó, Chương trình tang lễ, do Toà Giám Mục Đà Nẵng ghi lại để độc giả cùng thông hiệp trong lời nguyện cầu.

VP Toà Gm đà Nẵng

-----------------------------

Vài Dòng Tiểu sử:

Lm Nguyễn Đức Huyên do Cố Linh mục cung cấp trong Kỉ Yếu La Vang 2006:

  • 09/10/1936: Sinh quán tại Nam Định
  • 1964: Thụ Phong Linh mục
  • 1964: Quản nhiệm Giáo xứ Tam Kì, Gp. Đà Nẵng
  • 1975: Tản cư sang Hoa Kì
  • 1984- tới khi về hưu: Quản nhiệm Cộng Đoàn và Họ Đạo Đức Mẹ La Vang, New Orleans, Louisiana.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch