Ai tín: Theo tin của Nhà Quàn Bradford-O'Keefe Funeral Home, Linh mục Phan Đức Đổng qua đời hôm Thứ Ba, 28 Tháng 5 tại Biloxi, Mississippi. Trước đây là Tuyên Úy Đại Uý trong Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà.

Chương trình tang lễ theo Bradford-O'Keefe Funeral Home

  • Thứ Hai (3 Tháng 6), Thứ Ba (4 Tháng 6), Thứ Tư (5 Tháng 6) : 3:00- 4:30 pm:

Thăm viếng và cầu nguyện tại Bradford O'Keefe Funeral Home, 675 Howard Avenue, Biloxi, MS 39530.

  • Thứ Sáu (7 Tháng 6): 4:00 pm – 8:00 pm: Thăm viếng và cầu nguyện tại cùng Nhà quàn
  • Thứ Bảy (8 Tháng 6):

8:00 am – 10:00 am: Thăm viếng và cầu nguyện tại Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Biloxi, MS.

10:00 Am: Lễ an táng lúc 10:00 sáng.  

Mai táng tại Crestlawn Memorial Park

Vài dòng tiểu sử:

Do Cố Lm Phan Đức Đổng, Thánh Danh Đa Minh, ghi trong Kỉ Yếu La Vang 2006:

  • 22-12-1943: Sinh tại Hưng Yên
  • 28-11-1970: Thụ Phong linh mục, nhập tịch Giáo Phận Phú Cường
  • 1975-1985: Phục vụ tại Giáo Xứ Saint Francis Xavier
  • 1985-1989: Phục vụ tại Giáo xứ Saint John
  • 1989-2000: Phục vụ tại Giáo Xứ Saint Michael
  • 2000- ? : Phục vụ tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong Giáo Phận Biloxi, Mississippi.

Muc Vụ Văn Bút

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch