Trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và Phục Sinh, Văn Phòng Tòa Giám mục Xuân Lộc xin trân trọng kính báo: Linh mục Giuse Phạm Thanh Qunag, Chánh xứ Trảng Táo, Giáo hạt Xuân Lộc.

- Sinh ngày 22.05.1980, tại Đồng Nai.

- Chịu Chức Linh mục ngày 30.05.2013

- Đã được Chúa gọi về lúc 16g00 ngày 31.05.2019 sau một tai nạn giao thông; Hưởng dương 39 tuổi.

Nghi thức tẩn liệm được cử hành vào lúc 10g00 thứ Bảy, ngày 01.06.2019 tại Nhà xứ Trảng Táo

sau đó là Thánh lễ cầu nguyện cho ngài.

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 8g30 thứ Hai, ngày 03.06.2019, tại Nhà thờ Trảng Táo, Giáo hạt Xuân Lộc.

 Xin mọi người cầu nguyện cho Cha Giuse sớm được hưởng thánh nhan Chúa.

 Kính báo

Văn phòng Tòa Giám mục Xuân Lộc

và Gia đình tang quyến

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch