Cáo phó: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25). Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh, Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh kính báo: Linh mục Phao-lô Nguyễn Chí Thiện.

  • Sinh ngày 10 tháng 12 năm 1970, tại Giáo xứ Minh Tú, Giáo hạt Minh Cầm, Giáo phận Hà Tĩnh (xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình).
  • Đã được Chúa gọi về hồi 18h30’, thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2019 (nhằm ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Hợi). Hưởng dương 49 tuổi, 9 năm linh mục.
  • Lễ viếng bắt đầu từ 16h00’, thứ Sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2019
  • Thánh lễ An táng Cha Phaolô sẽ được cử hành vào lúc 9h30′, Chúa Nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2019 tại Nhà thờ Giáo xứ Đồng Tiến, hạt Minh Cầm, Giáo phận Hà Tĩnh (xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình).

 Xin quý Cha trong Giáo phận dâng 02 Thánh lễ và xin quý Tu sỹ, Chủng sinh và anh chị em

hiệp ý cầu nguyện cho Cha Phaolô.

 Cậy vì Lòng Chúa Thương Xót ban cho Cha Phaolo được hưởng hạnh phúc bên Chúa

cùng các Thánh trên Quê Trời.

 R.I.P

Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch