Được tin linh mục Đào Hà Nam, thánh danh Giuse mới qua đời 10 Tháng 07, 2019 tại Cincinnati, Ohion, Mục Vụ Văn Bút cho đăng tin Ai Tín, Chương trình Lễ An táng và mấy dòng Tiểu sử để độc giả cùng thông hiệp trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Giuse.

Thăm viếng và cầu nguyện:

  • Thứ Sáu, 19 Tháng 07, 2019: 6:00-9:00 : Thăm viếng và cầu nguyện tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, 314 Township Ave, Cincinnati, Ohio

Lễ an táng:

  • Thứ Bảy, 20 Tháng 07, 2019: 10:00 am: Thánh lễ an táng tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, 314 Township Ave, Cincinnati, Ohio

Mấy dòng tiểu sử:

Được ghi lại trong Kỉ Yếu La Vang 2006

  • 07-11-1953: tại Phú Xuyên, Hà Đông
  • 2000: Thụ Phong Linh mục cho Tổng Giáo Phận Chicago.
  • 2000-2006: Phó xứ St Margaret Mary, Chicago

Sau năm 2006: Phục vụ tại các giáo xứ:

  • Immaculate Conception Parish, Highland Park, IL 60035
  • Ss Faith, Hope & Charity, Winnetka, Illinois

Theo Mueller Funeral Home, linh mục Đào Thanh Hà Nam phục vụ trong Tổng Giáo Phận Chicago 19 năm, rồi di chuyển đến Middletown, Ohio, năm 2016 để gần gia đình.

 Mục Vụ Văn Bút

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch