Cáo Phó: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2). Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Tòa Giám mục Long Xuyên kính báo:

 Cha Phêrô Maria Vũ Đức Học, Chánh xứ Bắc Xuyên, kinh E1, hạt Vĩnh An, GP. Long Xuyên

 Đã được Chúa gọi về đêm ngày 02/09/2019. Hưởng thọ 62 tuổi

 Thánh lễ An táng: sẽ được cử hành lúc 15g00’ chiều Thứ Năm ngày 05/09/2019, tại nhà thờ giáo xứ Bắc Xuyên, kinh E1, Vĩnh An, CT.

 Xin quý cha trong giáo phận dâng 3 thánh lễ cầu cho Cha Phêrô Maria.

Xin anh chị em cầu nguyện cho Cha Phêrô Maria mau về hưởng Tôn Nhan Chúa.

 TGM LONG XUYÊN KÍNH BÁO

-------------------------------------------

 TIỂU SỨ CHA PHÊRÔ MARIA VŨ ĐỨC HỌC

- Tên thánh, tên gọi: Phêrô Maria Vũ Đức Học

- Sinh ngày: 2-12-1957, Tại: Phú Lộc, Quảng Nam, Đà Nẵng

- Vào Tiểu chủng viện: Tận Hiến IC., năm: 1972, thuộc giáo phận:  Đà Lạt

- Vào Đại Chủng viện: Thánh Quý, Cần Thơ, năm 1994

- Chịu chức linh mục ngày: 27-6-2003, Tại: Nhà thờ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp Do Đức cha: Giuse Trần Xuân Tiếu

Từ khi chịu chức linh mục đã phục vụ tại:

- Gh. Hiếu Sơn H2: 2003-2011

- Gx. Hiệp Tâm: 2011-2017

- Gx. Bắc Xuyên: 2017 - nay

- Qua đời ngày: 02/09/2019

- Tại: Giáo xứ Bắc Xuyên

 Nguồn: gplongxuyen.org

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch