Trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và Phục Sinh, chúng con xin trân trọng kính báo: Cha Đa-Minh Phạm Hiến Thành, Đã được Chúa gọi về lúc 15giờ00 ngày 15/8/2019, tại Giáo xứ Xuân Bình, Giáo hạt Xuân Lộc, Hưởng thọ 81 tuổi.

 Nghi thức tẩn liệm:

  • 15giờ00 ngày 16/8/2019

            Sau đó linh cửu được đưa đến nhà thờ giáo xứ Xuân Bình để mọi người phúng viếng và

            cầu nguyện.

 Thánh lễ an táng:

  • 08giờ30, thứ Hai, ngày 19/8/2019 tại nhà thờ giáo xứ Xuân Bình do Đức Giám Mục Giáo phận Xuân Lộc chủ sự.

            Sau đó Linh cữu được an táng tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ Xuân Bình.

 Xin quý Cha, quý Tu sĩ Nam nữ, quý Ông bà anh chị em cùng hiệp thông cầu nguyện cho Cha Cố Đaminh được sớm về hưởng nhan thánh Chúa.

 Kính báo

Linh mục đoàn Giáo hạt Xuân Lộc

 ĐÔI NÉT TIỂU SỬ CHA CỐ ĐAMINH PHẠM HIẾN THÀNH

- Sinh ngày 27/4/1938 – tại Ninh Cường, Bùi Chu, Nam Định.

- Ngày 27/5/1964, thụ phong Linh Mục tại Phủ Cam, Huế

- 1964 : phó xứ Đông Hà, Quảng Trị

- 1965 : phó xứ Chính Tòa Phủ Cam, Huế

- 1967 : Tu Hội Đắc Lộ, Sài Gòn

- 1975 : Chánh xứ Hưng Lộc, Xuân Lộc, Đồng Nai

- 1987 : Chánh xứ Xuân Bình, Xuân Lộc, Đồng Nai

- 2013 : Hưu tại giáo xứ Xuân Bình, Xuân Lộc, Đồng Nai

 Nguồn: giaophanxuanloc.net

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch