Oremus Pro Defunctis. Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Toà Tổng Giám Mục Thành phố Hồ Chí Minh kính báo: Linh mục Anrê Vũ Bình Định, sinh ngày 29 tháng 11 năm 1945 tại Ninh Bình.

- Chịu chức linh mục ngày 28 tháng 04 năm 1973 tại  Sài Gòn

- Đã trở về Nhà Cha lúc 11g00 ngày thứ Ba 17 tháng 09 năm 2019, tại Giáo xứ Bình Phước, hưởng thọ 74 tuổi, sau 46 năm linh mục.

- Nghi thức tẩn liệm lúc 17g00 ngày thứ Ba 17 tháng 09 tại Giáo xứ Bình Phước, 634 Phạm văn Chí, Phường 8, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thánh lễ An táng sẽ cử hành vào lúc 08g30 sáng thứ Hai 23 tháng 09 năm 2019 tại nhà thờ giáo xứ Bình Phước, sau đó hoả táng tại Bình Hưng Hoà.

Xin quý Cha trong giáo phận dâng một Thánh lễ cầu cho linh hồn linh mục Anrê.

Toà Tổng Giám Mục, ngày 17.09.2019

Linh mục Tổng Đại Diện

(đã ký và đóng dấu)

Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN

 --------------

Mục vụ:

1973 - 1995      Giáo xứ Bùi Phát

1995 - 2019      Giáo xứ Bình Phước

 Nguồn: tgpsaigon.net

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch