Được tin linh mục Đinh Văn Phương, thánh danh Gio-kim mới qua đời, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại Ai Tín, Chương trình Lễ An táng và mấy dòng Tiểu sử do Cộng thể Salêdiêng Don Bosco K’Long và Tang Quyến sắp xếp để độc giả cùng thông hiệp trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Gioa-kim.

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG CHA GIOAKIM ĐINH VĂN PHƯƠNG, SDB.

Chúa nhật 08/09/2019

– 09 giờ. Nghi thức nhập quan tại Gx K’Long, 124 B Thôn K’Long, xã Hiệp an, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Thứ hai 09/09/2019

– Anh em Salêdiêng & Gia Đình Salêdiêng vùng Lâm Đồng kính viếng

– Thánh lễ cầu nguyện.

Thứ ba 10/09/2019

– 7 giở. Thánh lễ cầu nguyện tại Gx K’Long

– 8 giờ. Di quan linh cữu cha về nhà thờ Xuân Hiệp, số 54 đường số 5, P Linh Xuân, Q Thủ Đức, Sàigòn.

Thứ tư 11/09/2019

– 17 giờ 30 Tỉnh dòng kính viếng

– 18 giờ thánh lễ cầu nguyện.

Thứ năm 12/09/2019

– 8 giờ 30 Thánh lễ an táng tại Thánh đường giáo xứ Xuân Hiệp

– Nghi thức tiễn biệt, sau đó an táng tại nghĩa trang Giáo Xứ Tân Thịnh, Hóc Môn, Sàigòn.

Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam

Cộng thể Salêdiêng Don Bosco K’Long

Cùng Tang Quyến

Kính Báo.

 ---------------------------

TIỂU SỬ:

Cha GIOAKIM ĐINH VĂN PHƯƠNG, SDB

Sinh ngày 08.05.1953 tại Mạc Cầu, Nam Sách, Hải Hưng

1969 – 1972 Đệ Tử Viện tại Don Bosco Thủ Đức

1972 – 1973 Tập Viện tại Don Bosco Trạm Hành

19.08.1973 Tiên Khấn tại Don Bosco Thủ Đức

1973 – 1975 Hậu Tập Viện tại Cộng Thể Don Rua ĐàLạt

1975 – 1980 Tập Vụ & Giúp Xứ tại Cộng Thể Đức Huy

10.08.1979 Khấn Trọn Đời tại Đức Huy

1980- 1982 Phục vụ tại Phú Sơn

1982-1993 Học Thần học tại Đà Lạt – Đức Huy – Bến Cát & Ba Thôn

20.11.1993 Thụ phong Linh mục tại Xuân Hiệp

1993-2011 Phục vụ tại Cộng Thể Đức Huy

2011-2017 Phục vụ tại Cộng Thể Tân Hà

2017-2019 Phục vụ tại Cộng Thể Don Rinaldi Xuân Hiệp

2019 Phục vụ tại Cộng Thể K’Long

 Nguồn: https://conggiao24h.net/cao-pho/cao-pho-cha-gioakim-dinh-van-phuong.html

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch