Được tin linh mục Trần Minh Phú, thánh danh Giuse, sinh tại Hà Nội, linh mục gốc Phát Diệm, nhập Giáo Phận Xuân Lộc, mới qua đời, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại tin Ai Tín, Chương trình Lễ An táng do Linh mục Đoàn Hạt Gia Kiệm sắp xếp để độc giả cùng thông hiệp trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Giu-se.

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Linh mục Đoàn Hạt Gia Kiệm

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch