Được tin linh mục Đinh Hưng Lợi, thánh danh Simon mới qua đời tại Đà Nẵng, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại tin Cáo Phó, Chương trình Lễ An táng do Văn Phòng Toà Giám Mục Đà Nẵng sắp xếp để độc giả cùng thông hiệp trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Simon.

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: giaophandanang.org

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch