Được tin linh mục Trần Văn Tân, thánh danh Gioan Baotixita, thuộc Giáo Phận Des Moines, Iwoa, USA, mới qua đời, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại Cáo Phó, Chương trình Tang Lễ do Văn Phòng Giáo Phận Des Moines và Tang Gia sắp xếp để độc giả cùng thông hiệp trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Gioan Baotixita.

Tang Gia

----------------------------------------------------------

Chương Trình tang lễ bằng Anh Ngữ tại Des Moises, Iwoa

Chúa Nhật 15 Tháng 12/2019: tại Nhà Thờ Chính Toà St Ambrose, Des Moines

  • Thăm Viếng: 1:00 – 3:30 chiều
  • Đọc Kinh Lần chuỗi bằng tiếng Việt: 3:30 chiều
  • Nghi thức Tang Lễ: 4:00 chiều

Thứ Hai 16 Tháng 12/2019: tại Nhà Thờ Chính Toà St Ambrose

  • Lễ an táng: 10:30 sáng

Thứ Năm 19 Tháng 12/2019: tại Nhà thờ Giáo Xứ St Peter, Council Bluffs, Iwoa

  • Lễ cầu nguyện cho Linh hồn Cha Gioan Baotixita
  • Mai táng tại Nghĩa Trang Chúa Chiên Lành (Good Shepherd Cemetery), Huntington Beach, California

Mấy dòng tiểu sử từ khi sang Mĩ:

-           Tháng 4, 1989: Đặt chân tới Hoa Kì

-           Tháng 6, 1989: Đến Giáo Phận Des Moines

-           Năm 1992: Lãnh bằng Cao Học Thần học tại Chủng Viện Thánh Tâm, Hales Corners, Wisconsin

-           12 Tháng 6, 1992: Thụ Phong Linh mục cho Giáo Phận Bes Moines

-           Năm 1992: Làm việc trong Văn Phòng Quản Nhiệm Giáo Phận Des Moines

-           Năm 1992-1993: Phó xứ St Patrick in Missouri Valley

-           Năm 1993-1996: Phó xứ St Theresa

-           Năm 1996-2004: Phó xứ St Patrick (Bayard) và St Joseph (Jamaica)

-           Năm 2004-2011: Chánh xứ St Patrick (Corning) và St Patrick (Lenox)

-           Năm 2012-2013: Phó xứ Corpus Christi, Council Bluffs

-           Từ Năm 2013: Tuyên Úy nhà thương và nhà dưỡng lão tại Council Bluffs bao gồm đến cả 9 nhà dưỡng lão

-           Năm 2016- đến khi qua đời: Thừa tácvụ các bí tích vụ tại Mondamin

Cha Tân đồng cảm với người  đau yếu và đau khổ. Say mê máy vi tính, nhạc, chơi đàn dương cầm, phong cầm và vĩ cầm.  Luôn tìm giờ đến với gia đình, bạn hữu, linh mục và giáo dân.

Ghi chú:

“Chương Trình tang lễ tại Des Moines”, Iwoa và “Mấy dòng tiểu sử từ khi sang Mĩ” là bản dịch của Mục Vụ Văn Bút trích từ bản tin: News: Father Tran funeral arrangements”của Văn Phòng Giáo phận Des Moines, Iwoa do Ô. Nguyễn Duy An, bạn học chủng viện tại Giáo Phận Xuân Lộc, gửi.

 Ông Nguyễn Duy An cũng gửi cả hình Cha Tân và Cáo Phó và chương trình cầu nguyện & Tang lễ tại Fountain Valley và Huntington Beach, California do gia đình sắp xếp.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch