Cáo Phó: Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô Phục sinh, Văn Phòng Toà Giám Mục Vĩnh Long trân trọng báo tin: Cha Gioakim Nguyễn Văn Quang, Linh mục hưu dưỡng Giáo Phận Vĩnh Long.

 • Sinh ngày: 03 / 07 / 1928  Tại: Long Thới - Trà Vinh
 • Họ Đạo: Mặc Bắc – Giáo Phận Vĩnh Long
 • Thụ phong Linh Mục : 08 / 02 / 1955 
 • Đã được Chúa gọi về lúc 12 giờ 05 Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2019 tại nhà riêng ở La Mã – Bến Tre, hưởng thọ 91 tuổi với 64 năm Linh Mục.

Nghi thức Tẩn Liệm lúc 08 giờ 00 Chúa Nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2019 tại nhà riêng.

 Thánh lễ An Táng tại Nhà Thờ La Mã, lúc 09 giờ 00 Thứ tư, ngày 27 tháng 11 năm 2019.  An táng tại Đất Nhà. Xin Quí Cha, Quí Tu sĩ Nam Nữ, Anh chị em giáo dân hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Cha Gioakim được an nghỉ đời đời. 

Kính báo

NB: Xin Quý Cha trong Giáo Phận dâng 03 lễ cầu nguyện cho linh hồn Cha Gioakim theo Quy Chế LM Giáo phận Vĩnh Long.

LÝ LỊCH LINH MỤC 

Linh Mục:  GIOAKIM NGUYỄN VĂN QUANG

 • Ngày sinh: 03 / 07 / 1928
 • Tại: Long Thới - Trà Vinh Họ Đạo: Mặc Bắc – Giáo Phận Vĩnh Long
 • Tên Cha: Nguyễn Văn Thân Tên Mẹ: Nguyễn Thị Sen
 • Rửa Tội: 06 / 07 / 1928, tại Mặc Bắc
 • Thêm Sức: 03 / 03 / 1939, tại Sài Gòn
 • Vào Tiểu Chủng Viện Sài Gòn ngày : 09 / 08 / 1938
 • Vào Đại Chủng Viện Sài Gòn năm: 1948
 • Chịu chức cắt tóc: 25 / 03 / 1950 do Đức Cha Jean Cassaigne
 • Chịu chức 1: 22 / 09 / 1951 do Đức Cha Jean Cassaigne
 • Chịu chức 2 : 19 / 03 / 1952 do Đức Cha Jean Cassaigne
 • Chịu chức 3 + 4: 16 / 11 / 1952 do Đức Cha Jean Cassaigne
 • Chịu chức 5: 03 / 04 / 1954 do Đức Cha Jean Cassaigne
 • Chịu chức 6: 25 / 09 / 1954 do Đức Cha Jean Cassaigne
 • Chịu chức Linh mục ngày 08 / 02 / 1955 tại Mặc Bắc do Đức Cha Phêrô Ngô Đình Thục

Từ khi chịu chức LM đã phục vụ:

 • Từ năm Đến năm
 • Giáo Sư TCV Vĩnh Long 1955 1962
 • Chánh sở La Mã 20/04/1962 1964
 • Chánh sở Cái Bông 31/01/1965 2005
 • Chánh sở Hàm Luông 2005 2012
 • Hưu 2012 - 2019 
 • Qua đời: 12g05 ngày 23 / 11 / 2019.
 • Nơi qua đời: tại nhà riêng ở La Mã, Bến Tre. 
 • Mai táng: Đất Nhà (La Mã, Bến Tre).

Toà Gm Vĩnh Long

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch