Được tin linh mục Nguyễn Huy Tụng, thánh danh Gioan, đã đã qua đời tại Sơn Tây, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại Cáo Phó, Chương trình Tang Lễ do Văng Toà Giám mục Hưng Hoá sắp xếp để độc giả cùng thông hiệp trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Gioan.

VP Toà Gm Hưng Hoá

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch