Được tin linh mục Trần Ngọc Diệm, thánh danh Giuse, đã qua đời tại Đồng Nai, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại Cáo Phó, Chương trình Tang Lễ do Tỉnh Dòng Vinh Sơn Việt Nam, Giáo xứ Vinh Sơn và Tang Quyến sắp xếp để độc giả cùng thông hiệp trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha GIuse.

Tỉnh Dòng Vinh Sơn VN

Nguồn: simonhoadalat.com

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch