Cáo Phó: Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô Phục sinh, Văn Phòng Toà Giám Mục Vĩnh Long trân trọng báo tin: Cha Phêrô Nguyễn Văn Thơm, Linh mục xuất phát từ Giáo Phận Vĩnh Long, làm việc tại Hoa Kỳ.

 Sinh ngày: 20 / 11 / 1951

 Tại: Vĩnh Thành – Chợ Lách, Bến Tre.

 Họ Đạo: Cái Mơn – Giáo Phận Vĩnh Long

 Thụ phong Linh Mục : 15 / 8 / 1990 tại Đài Loan. 

 Đã được Chúa gọi về lúc 08 g 30, Thứ Năm, ngày 14 / 5 / 2020 tại nhà riêng ở Hoa Kỳ

            (tức 20 g 30 giờ Hoa Kỳ, Thứ Tư, ngày 13 / 05 / 2020), hưởng thọ 69 tuổi với:

  • 30 năm Linh Mục:
  • 20 năm làm việc truyền giáo tại Đài Loan (1990 - 2010) và
  • 10 năm sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ (2010 - 2020).

Thánh lễ An Táng đươc tổ chức tại Hoa Kỳ.

Xin Quí Cha, Quí Tu sĩ Nam Nữ, Anh chị em giáo dân hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Cha Phêrô được an nghỉ đời đời. 

Kính báo NB: Xin Quý Cha trong Giáo Phận dâng 03 lễ cầu nguyện cho linh hồn Cha Phêrô theo Quy Chế LM Giáo phận Vĩnh Long.

VP Toà GM Vĩnh Long

Nguồn: giaophanvinhlong.net

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch