Cáo Phó: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2). Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, TGM giáo phận Long Xuyên kính báo: Cha Cố Vũ Sửu.

Sinh ngày: 20/03/1931

đã trở về Nhà Cha trưa ngày 13//05/2020

Hưởng thọ 89 tuổi, và 61 năm Linh mục

Thi hài Cha được quàn tại Nhà nguyện Nhà hưu Cần Xây

Thánh Lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 9g00' sáng thứ Sáu,

ngày 15/05/2020 tại nhà thờ giáo xứ Cần Xây, An Giang, Gp. Long Xuyên

 Xin quý cha trong giáo phận dâng 3 Thánh lễ cầu cho linh hồn Cha Cố Phaolô.

Xin anh chị em cầu nguyện cho Cha Cố Phaolô mau về hưởng Tôn nhan Chúa.

Long Xuyên ngày 13/05/2020

Văn phòng Tòa Giám mục kính báo

Phêrô Nguyễn Văn Kiệt

Linh mục Chưởng Ấn

------------------------

LƯỢC SỬ LINH MỤC PHAOLÔ VŨ SỬU

  • Tên thánh, tên gọi: Phaolô Vũ Sửu
  • Sinh ngày: 20/03/1931,

- Tại: Phúc Nhạc, Ninh Bình

- Vào Tiểu chủng viện năm: 1943, thuộc giáo phận Phát Diệm

- Năm 1950: du học tại Trường Truyền Giáo Rôma

- Chịu chức linh mục ngày: 20/12/1959, Tại: Roma

- Về Giáo phận Long Xuyên: 1962

- Năm 1964 - 1979: Giáo sư Tiểu Chủng Viện Á Thánh Phụng

- Năm 1981 -1982: Giáo xứ Kinh Sáng, Tân Châu

- Năm 1983 - 1992: Nhà Hưu Cần Xây

- 1993 – 2006: Giáo xứ Thị Đam

- Năm 2006 – 2020: Hưu tại nhà hưu Cần Xây  

- Qua đời ngày: 13/05/2020

 

Nguồn: gplongxuyen.org

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch