Cho tới nay Mục Vụ Văn Bút đã đăng tin hơn 400 linh mục và giám mục VN đã qua đời trên thế giới với cáo phó, chương trình tang lễ, mấy dòng tiểu sử và một số hình ảnh lễ an táng. Gần đây vì lí do thời giờ hạn hẹp của Ban Biên Tập, hình ảnh tang lễ không đem lên được.

Tin Hiệp thông Phân ưu & Cầu Nguyện:

Vì khả năng hữu hạn về con số Ban Biên Tập và khả thể hạn hẹp về tài chính cho dung lượng của www.mucvuvanbut.net nên đối với tu sĩ nam nữ qua đời, thì chỉ đăng chung một lần trong mục dưới tiêu đề: “Xin cầu nguyện cho các giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ đã qua đời”. Còn đối với giáo dân, cũng chỉ đăng chung một lần dưới tiêu đề: “Xin cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời”. Hiện thời Mục Vụ Văn Bút phải trả lệ phí hàng năm cho cơ quan đem Mục Vụ Văn Bút lên mạng, lệ phí hàng năm cho “Delus Linux Hosting with Cpanel”, lệ phí hàng năm cho “Essential Website Backup 5GB”, lệ phí hàng năm cho “SSL Certificate”, lệ phí hàng năm cho Cleaner Professional Plus.

Cho tới nay, có trên 12 ngàn lượt truy cập vào một tin cáo phó về một linh mục ở VN và trên 13 ngàn lượt truy cập vào một tin cáo phó về một linh mục khác ở Hoa Kì. Một trong những lí do tại sao có nhiều độc giả truy cập vào tin cáo phó của hai linh mục này như vậy, có lẽ vì họ cũng muốn đọc bình luận của những độc giả khác về hai linh mục liên hệ. Hiện giờ vì lí do kĩ thuật sau khi www.mucvuvuvanbut.net  được nâng cấp lên Version mới, thì không thấy được bình luận cũ của độc giả sau bài viết và tin viết. Ban kĩ thuật của Mục Vụ Văn Bút đang điều chỉnh để đem bình luận cũ của độc giả lên lại, và để độc giả có thể viết bình luận mới vào các bài vở và tin tức nói chung. Xin tiếp tục kiên nhẫn đợi chờ.

Muốn biết về linh mục nào quen biết đã qua đời, xin vào: www.mucvuvanbut.net, rồi nhấn vào mục:’Tin Hiệp Thông Phân Ưu và Cầu nguyện”(một trong 13 loại bài viết/tin viết chính trong Mục Vụ Văn Bút), rồi nhấn vào “Trang sau” và cứ thế, cứ thế theo “Page 1 of 56”, cho tới khi thấy tên của linh mục đó. Số trang sẽ tăng cho tới khi có đủ số tin cáo phó để làm thành trang mới.

Hoặc nhấn vào “Search (Tìm Kiếm)”, ở đầu Trang Chủ của Mục Vụ Văn Bút, đánh máy Lm với tên họ tên đệm tên gọi đã qua đời vào “Từ khoá cần tìm”, rồi nhấn vào ô tròn: “Tất cả các từ”, nhấn vào khung vuông “Categories”, nhấn vào khung vuông “Contacts”, nhấn vào khung vuông “Bài Viết”, nhấn vào khung vuông “Newsfeeds”cho chắc ăn, rồi nhấn vào khung hình chữ nhật “Tìm kiếm” có mầu xanh đậm, sẽ thấy tin cáo phó hiện ra. Nếu không thấy thì sau tên của Lm nọ kia, đánh máy khác đi chút như: Linh mục nọ kia mới/ đã tạ thế, mới/đã nằm xuống, hoặc mới/đã ra đi vĩnh viễn, hoặc mới/đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế.

Có những nhận xét cho rằng: linh mục thường dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Tuy nhiên sau khi linh mục nằm xuống, có thể trở thành những linh hồn mồ côi vì không có con cháu để cầu nguyện cho.

Nếu được tin môt linh mục nào đó qua đời, xin  gửi: Cáo phó, hình ảnh, chương trình tang lễ và mấy dòng tiểu sữ về cho: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., hoặc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  nhất là những linh mục ở những miền xa cộng đồng/giáo xứ VN, hoặc ít có những phương tiện truyền thông tân tiến để tiếp xúc hoặc ít được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, Mục Vụ Văn Bút sẽ cho đăng để độc giả biết và hiệp thông trong lời nguyện cầu cho linh hồn linh mục liên hệ.

Xin đa tạ.

Mục Vụ Văn Bút.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch