Ai Tín: Linh mục Phạm Văn Lân, thánh danh Augustinô đã tạ thế 21 Tháng 07, 2020 tại Cleveland, Ohio. Chương trình tang lễ, mấy dòng tiểu sữ và đời sống mục vụ do Toà Giám Mục Cleveland sắp xếp để độc giả cùng thông hiệp trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Augustinô:

 

 

Hình trước của Giáo Phận Cleveland / Hinh sau lấy từ KỈ Yếu La Vang 2006 của Liên Đoàn CGVH/HK

Chương trình tang lễ:

  • Thứ Tư 22/07/2020: 7:00g tối: Thăm viếng, cầu nguyện và lễ cầu hồn bằng Việt Ngữ
  • Thứ Năm 23/07/20 : 7:00g tối: Thăm viếng, cầu nguyện và lễ song ngữ Ngữ Anh Việt
  • Thứ Sáu 24/07/20 :  3:00g 7:00 tối: Kinh chiều do Giám mục hồi hưu Martin Amos, Giáo Phận, Davenport, Iowa chủ toạ và linh mục John Manning giảng thuyết tại St Boniface.
  • Thứ Bảy 25/07/20 : 11:00g sáng: Lễ an táng do Giám mục phụ tá Roger Gries chủ tế và linh mục Nguyễn Văn Báu, SVD giảng thuyết.
  • Mai táng tại nghĩa trang Holy Cross Cemetery

Thăm viếng, cầu nguyện và lễ an táng đều được cử hành tại Giáo xứ St Boniface: 3545 W.54t Street, Cleveland.

Vài dòng tiểu cử của Lm Phạm Văn Lân:

-           05 Tháng 10/1937: Sinh tại Thái Bình

-           Theo học tại Tiểu Chủng Viện Bùi Chu

-           Theo học tại Chủng Viện Dụ bị, Buffalo, New York

-           Theo học tại Borromeo College, Wickliffe

-           Theo học tại Đại Chủng Viện Saint Mary, Cleveland, Ohio

-           18 Tháng 05/1963: Thụ Phong linh mục cho Tổng Giáo hận Sài Gòn

-           11 Tháng 07/ 1979: Gia nhập Giáo Phận Cleveland, Ohio

 Việc mục vụ của Cha Lân:

 -           1963-1964: Phó xứ St Joan of Arc, Cagrin Falls trong thời gian theo học tại John

            Carrol University.

-           1964-1973: Phó xứ Giáo xứ Sacred Heart, Bronx, New York và theo học Đại Học

            Fordham.

-           1974-1976: Phó xứ St Patrick, Verplanck, New York và dạy giáo lí tại trường giáo xứ

            này, đồng thời viết luận án và giảng sư khách tại Fordham University.

-           08 / 08/1977: Giám đốc Mục vụ Việt Mĩ tại Giáo Phận Cleveland, Ohio và cư ngụ tại Giáo xứ St Stephen.

-           Năm 1984: Giám đốc dịch vụ tái định cư Di tản và tị nạn.

-           28 Tháng 05/1997: Quản nhiệm tạm thời Giáo xứ St Boniface.

-           22 Tháng 08/1997: Chánh xứ St Boniface.

-           01 Tháng 07/2012: Hưu trí

Ghi Chú của Mục Vụ Văn Bút: Lm Phạm Văn Lân là một trong khoảng 10 linh mục VN được gửi sang Mĩ du hoc khi còn là tiểu chủng sinh, hoặc đại chủng sinh của một số giáp phận VN và được thụ phong linh mục tại Hoa Kì trước những làn sóng di cư tại VN năm 1975.

 Mục Vụ Văn Bút

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch