Cáo Phó: “Ta là sự sống lại và là sự sống, Ai tin Ta sẽ được sống đời đời” (Ga 11: 25). Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột, Cùng gia đình huyết tộc và linh tông XIN KÍNH BÁO:  Linh mục Giuse Lưu Thanh Kỳ Quản xứ Giáo xứ Phước Bình, Giáo hạt Phước Long:

Đã an nghỉ trong Chúa

Lúc 9 giờ 00 thứ Bảy, ngày 11 tháng 07 năm 2020

Tại Cộng đoàn Đắc Lộ, Dòng Tên

Hưởng thọ 67 tuổi, với 22 năm Linh mục.

 Nghi thức tẩn liệm: 8 giờ 00 Thứ Tư, ngày 15 / 07 / 2020 Tại nhà thờ Giáo xứ Phước Bình

Thánh lễ an táng: 09g00 Thứ Tư, ngày 15 / 07 / 2020

Tại nhà thờ Giáo xứ Phước Bình

Do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự

An táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Phước Bình – Ban Mê Thuột

 TIỂU SỬ CHA GIUSE LƯU THANH KỲ

- Sinh ngày 30 tháng 12 năm 1953

- Tại: Giáo xứ Bố Sơn, Giáo phận Vinh (Xã Nghi Kim, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An)

- Từ năm 1965 đến năm 1971: Học Tiểu Chủng Viện (Trung Học): Sao Biển - Nha Trang.

- Từ năm 1971 đến năm 1974: Học Chủng Viện Chúa Chiên Lành - Đà Lạt.

- Từ năm 1974 đến năm 1977: Học Giáo Hoàng Học Viện Piô X.

- Từ năm 1978 đến năm 1991: về gia đình tại Giáo xứ Vinh Hương

- Từ năm 1992 đến năm 1997: Học Đại Chủng Viện Sao Biển – Nha Trang.

- Thụ Phong Linh Mục ngày 07/01/1998 tại Nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột

 Đã phục vụ:

Từ 1998 - 1999:  Phó xứ Tân Lập

Từ 2000 - 2010:  Quản xứ Phước Quả                         

Từ 2000 - 2007:  Quản nhiệm Phước Sơn                     

Từ 2000 - 2010:  Quản nhiệm Bình Hưng, Bàu Nghé

Từ 2005 - 2006: Quản nhiệm Phước Vĩnh, Phước Bình, Bù Nho, Long Hà, Long Hưng, Long Tân  

Từ 2010 – 2016:  Quản xứ Phước Long  (09.2012 – 07.2013: Quản hạt Phước Long)   

2010 - 2016: Phụ trách Trung tâm Đức Mẹ Thác Mơ

Từ 07/2016 đến nay: Quản xứ Phước Bình

 

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Cha cố Giuse

* Xin miễn vòng hoa, phướn

* Xin mỗi Cha thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột dâng 3 (ba) lễ cầu nguyện cho cha Giuse.

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

1/ Thứ Bảy, ngày 11/07/2020:

- 17 giờ 00: Nghi thức phát tang tại giáo xứ Phước Bình

- 18g00 – 19g00: Thánh lễ Chúa nhật mừng trước

- 19g00 – 19g30: Giáo họ An Hòa viếng

- 19g30 – 20g00: Giáo họ Thượng Thiên viếng

- 20g00 – 20g30: Giáo họ Đồng Nhân viếng

- 20g30 – 21g00: Giáo họ Thiên Ân viếng

- 21g00 – 21g30: Giáo họ Hoàng Kim viếng

- 21g30 – 22g00: Giáo họ Bình Tâm viếng

- 22g00 – 22g30: Giáo họ Nghĩa Đức viếng

 2/ Chúa nhật, ngày 12/07/2020:

- 5g00 – 6g00: lễ tại giáo họ Bình Tâm

- 6g00 – 6g30: Giới Gia trưởng

- 6g30 – 7g00: Giới Hiền Mẫu

- 7g00 – 7g30: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu

- 7g30 – 8g00: Hiệp Hội Thánh Thể

- 8g15 – 9g15: lễ tại nhà thờ xứ

- 9g30 – 10g00: Giáo lý viên và Thiếu nhi giáo xứ

- 10g00 – 10g30: Huynh đoàn Giuse

- 10g30 – 11g00: Ban Caritas

- 12g00 – 12g30: Hội Bác ái

- 12g30 – 13g00: Hội Phụ huynh

- 13g00 – 13g30: Legio Mariae

- 13g30 – 14g00: Ban kèn giáo xứ

- 14g00 – 14g30: Ban trống giáo xứ

- 14g30 – 15g00: Ca đoàn Thiếu nhi

- 15g00 – 15g30: Ca đoàn Thanh niên

- 15g30 – 16g00: Ca đoàn Cecilia

- 16g00 – 16g30: Ban Phụng vụ - Âm thanh – Ánh sáng

- 16g30 – 17g00: Cộng đoàn viếng

- 17g00 – 18g00: lễ Chúa nhật

- 18g00: Di quan từ Hội trường nhà Giáo lý sang Nhà thờ

- 19g00 – 22g00: Cộng đoàn viếng

 3/ Thứ Hai, ngày 13/07/2020:

- 5g00: Giáo xứ Phước Bình dâng lễ cầu cho Cha quản xứ Giuse

- 7g00: Giáo xứ Phước Vĩnh dâng lễ

- 9g00: Lễ tại Mẹ Thác Mơ

- 13g00: Giáo xứ Tân Lập dâng lễ

- 15g00: Giáo xứ Tân Hưng dâng lễ

- 17g00: Giáo xứ Phước Quả dâng lễ

- 19g00: Giáo xứ Phước Sơn dâng lễ

- 20g00 – 22g00: cộng đoàn viếng

 4/ Thứ Ba, ngày 14/07/2020:

- 5g00: Giáo xứ Phước Bình dâng lễ cầu cho Cha Quản xứ

- 7g00: Giáo xứ Phước Long dâng lễ

- 9g00: Giáo xứ Bù Nho dâng lễ

- 11g00 – 15g00: cộng đoàn viếng

- 17g00: quý Cha hai Giáo hạt Đồng Xoài – Phước Long dâng lễ

- 18g00 -22g00: Cộng đoàn viếng

 5/ Thứ Tư, ngày 15/07/2020:

- 8g00: Nghi thức tẩn liệm (cha Quản Hạt Phước Long chủ sự).

- 9g00: Đức Cha chủ sự Thánh lễ an táng

- Sau Thánh lễ, an táng Cha Giuse tại đất thánh giáo xứ Phước Bình.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cha cố Giuse được sớm về hưởng Tôn Nhan Chúa.

 

VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch