Cáo Phó này được xếp tạm vào đây để độc giả thấy có 2 tin cáo phó mới gần nhau với di ảnh trên Trang Chủ. Sau đó sẽ được đưa vào Mục Tin Hiệp Thông: Phân Ưu & Cầu Nguyện.

Ai Tín: Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: Cha Cố Antôn Nguyễn Văn Thục:  

Đã được Chúa gọi về lúc 14g45’, chiều nay, thứ Ba, ngày 18.08.2020

tại bệnh viện Đồng Nai, hưởng thọ 79 tuổi.

 Cha cố Antôn sinh ngày 10.01.1941 tại Hải Hậu, Nam Định,

  • Chịu chức Linh mục ngày 14.05.1968, tại Sài Gòn,
  • Phó xứ Phước Tỉnh : 1968 - 1972,
  • Chánh xứ Thọ Lâm : 1972 - 1995,
  • Chánh xứ Phú Lâm, Quản nhiệm ĐakLua : 1995 - 2012,
  • Quản hạt Giáo hạt Phương Lâm : 2009 - 2013,
  • Chánh xứ Phương Lâm : 2012 - 2017.
  • Nghỉ hưu tại từ gia thuộc Giáo xứ Phương Lâm từ 2017 đến nay.

 Xin hiệp lời cầu nguyện cho Cha cố Antôn sớm về hưởng tôn nhan Chúa.

 ***  Khi có chương trình Tang lễ của Cha cố Antôn, chúng con sẽ kính báo.

 Vp. TGM,

Lm. Fx. Đỗ Đức Lực

Nguồn: giaophanxuanloc.net

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch