Được tin Linh mục Lê Hiến, thánh danh Giuse, đã qua đời tại Cần Thơ, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại tin Cáo Phó, Chương trình Tang Lễ và tiểu sử do Toà Giám Mục Cần Thơ sắp xếp, để độc giả cùng thông hiệp trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Giuse.

 

 

 

 

 

 

Toà Gm Cần Thơ

Nguồn: gpcantho.com

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch