Cáo Phó: “Ta là sự sống lại và là sự sống Ai tin Ta sẽ được sống đời đời” (Ga 11: 25). Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột, Cùng gia đình huyết tộc và linh tông xin kính báo:

 Linh mục GIOAN NGUYỄN SƠN Nguyên Linh hướng Chủng Viện Giáo Phận Ban Mê Thuột

 Đã an nghỉ trong Chúa Lúc 22 giờ 50 phút Thứ Bảy, ngày 19 tháng 09 năm 2020

Tại Toà Giám mục Ban Mê Thuột

Hưởng thọ 61 tuổi, với 25 năm Linh mục

 Nghi thức tẩn liệm: 8 giờ 00 Chúa Nhật, ngày 20 / 09 / 2020

Tại Nhà nghỉ dưỡng Tòa Giám mục

 Thánh lễ an táng: 08g00 Thứ Ba, ngày 22 / 09 / 2020

Tại Nhà nguyện Tòa Giám mục Ban Mê Thuột

Do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự.

 An táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Thánh Tâm – Ban Mê Thuột.

 Cha cố Gioan:

- Sinh ngày 22 tháng 04 năm 1959

- Tại: Giáo họ Sùng Đức, Giáo xứ Bù Đăng, Giáo phận Ban Mê Thuột (Nguyên quán: huyện

   Hương Khê, tỉnh Hà Tỉnh)

-  Từ năm 1971 đến năm 1979: Học Tiểu Chủng Viện (Trung Học): Lê Bảo Tịnh

-  Từ năm 1981 đến năm 1984: Học Cao Đẳng Y Dược

- Từ năm 1991 đến năm 1995: Học Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang

- Thụ Phong Linh Mục ngày 30 / 11 / 1995 tại nhà thờ Chính Tòa Ban Mê Thuột

 Đã phục vụ:

Từ 1995 - 1996:  Phó xứ Xã Đoài

Từ 1996 - 2014:  Quản xứ Giáo xứ Quảng Nhiêu    

Từ 2015 - 2019:  Linh hướng Chủng viện Phao-lô Lê Bảo Tịnh         

Từ 2019 - 2020:  Nghỉ dưỡng tại Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột

 Xin hiệp ý cầu nguyện cho Cha cố Gioan

* Xin miễn vòng hoa, phướn

* Xin mỗi Cha thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột dâng 3 (ba) Lễ cầu nguyện cho Cha Gioan.

 CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:

Chúa Nhật, ngày 20/09/2020:

-      8 giờ 00      : Nghi thức tẩn liệm

-      9 giờ 00      : Chủng Viện Lê Bảo Tịnh

-      10 giờ 30    : Nhà mẹ Nữ Vương Hòa Bình Kính Viếng

-      14 giờ 00    : Giáo hạt Chính Tòa

-      15 giờ 30    : Giáo hạt Mẫu Tâm

-      17 giờ 30    : Gia Đình Lê Bảo Tịnh (Cựu Chủng Sinh)

 Thứ Hai, ngày 21/09/2020:

-      5 giờ           : Cộng đoàn các Cha Tòa Giám Mục

-      7 giờ           : Giáo xứ Quảng Nhiêu

-      8 giờ           : Giáo hạt Giang Sơn

-      9 giờ 30      : Giáo hạt Buôn Hô

-      11 giờ 00    : Giáo hạt Đăk Mil

-      12 giờ 30    : Giáo xứ Xã Đoài

-      14 giờ 00    : Giáo họ Cư Suê thuộc Giáo xứ Quảng Nhiêu

-      15 giờ 00    : Giáo hạt Gia Nghĩa

-      15 giờ 40    : Chủng Sinh Giáo Phận Ban Mê Thuột

-      16 giờ 00    : Ban Loan Báo Tin Mừng

-      17 giờ 00    : Giáo hạt Phước Long và Đồng Xoài

-      18 giờ 00    : Gia đình huyết tộc và linh tông Cha Cố GIOAN

 Thứ Ba, ngày 22/09/2020:

-      07 giờ 00    : Di quan ra nhà nguyện Tòa Giám Mục

-      08 giờ 00    : THÁNH LỄ AN TÁNG

 Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cha cố Gioan được sớm về hưởng Tôn Nhan Chúa.

 VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch