Cáo Phó: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25). Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh, Tòa Giám mục Giáo phận Vinh kính báo Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn:

  • Sinh ngày 05 tháng 12 năm 1953
  • Tại Giáo xứ Thượng Lộc, Giáo hạt Xã Đoài, Giáo phận Vinh (Xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An)
  • Đã được Chúa gọi về hồi 04h00’ thứ Bảy, ngày 03 tháng 10 năm 2020 (nhằm ngày 17 tháng 8 năm Canh Tý)
  • Hưởng thọ 67 tuổi, 21 năm linh mục.

Lễ viếng bắt đầu từ 14h00’ thứ Bảy, ngày 03 tháng 10 năm 2020

Thánh lễ An táng Cha Raphael sẽ được cử hành vào lúc 08h30′, thứ Hai, ngày 05 tháng 10 năm 2020 tại Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài, Giáo phận Vinh (Xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An)

Xin quý Cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh và anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho Cha Raphael.

Cậy vì Lòng Chúa Thương Xót ban cho Cha Raphael được hưởng hạnh phúc bên Chúa

cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P

VP Toà GM Vinh

Nguồn: giaophanvinh.net

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch