small_1292125312_nvCáo Phó: Trong niềm tín thác vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh

và trong niềm thương tiếc, Tòa Giám mục Ban Mê Thuột  xin kính báo:

Linh mục Phaolô LÊ THANH THIÊN đã an nghỉ trong CHÚA

Lúc 23 g 20 thứ bảy, ngày 11 tháng 12 năm 2010

Tại Nhà hưu dưỡng Tòa Giám mục Ban Mê Thuột

Hưởng thọ 82 tuổi, với 49 năm Linh mục

Nghi thức tẩm liệm: 09g00 Chúa nhật, ngày 12/12/2010

Tại Nhà hưu dưỡng Tòa Giám mục Ban Mê Thuột

Thánh lễ an táng: 08g00 thứ ba, ngày 14/12/2010

Tại Nhà nguyện Tòa Giám mục Ban Mê Thuột

Do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự

An táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Thánh Tâm – Ban Mê Thuột

Cha già Phaolô:

Sinh ngày 01.01.1928, tại Giáo xứ Hướng Đạo, Giáo phận Phát Diệm

Học Tiểu Chủng viện Ninh Cường – Bùi Chu (1942-1949)

Học Đại Chủng viện Quần Phương – Bùi Chu (1950-1953)

Thụ phong Linh mục ngày 14.08.1961 tại Nhà thờ Chính tòa Sài Gòn

Đã phục vụ:

1961 - 1963: Phó xứ Giang Sơn

1963 - 1968: Quản xứ Giang Sơn

1968 - 1970: Quản lý và Giáo sư Tiểu Chủng viện Lê Bảo Tịnh - Ban Mê Thuột

1970 - 1994: Quản xứ Vinh Hương kiêm Quản hạt Quảng Đức

1994 - 1997: Quản xứ Phú Long

1997 - 2001: Quản xứ Vinh Đức

Từ 2001:       Hưu tại Tòa Giám mục

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Cha Phaolô

* Xin miễn vòng hoa, phướn

* Xin quý Cha thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột dâng 3 (ba) lễ cầu nguyện cho cha Phaolô. 

Văn phòng Tòa Giám mục Giáo phận Banmêthuột

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch