7_418656852_14_12_2010Trong niềm tin vào Đức Ki-tô tử nạn và phục sinh,

Tòa Giám Mục Hải Phòng, vô cùng thương nhớ báo tin

Cha Giuse Nguyễn Văn Phong

Sinh ngày 24 tháng 4 năm 1964

Tại Giáo họ Vạn Hoạch, giáo xứ Hội Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Đã được Chúa gọi về lúc 16g10 thứ Ba ngày 14 tháng 12 năm 2010.

Thánh lễ đưa chân: 19g00 thứ Ba ngày 14 tháng 12 năm 2010

Nghi thức tẩm liệm:15g30 ngày 15 tháng 12 năm 2010

Sau đó di chuyển linh cữu ra nhà thờ và Thánh lễ : 18g00

Và quàn tại nhà thờ Đồng Giá, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

9g00 ngày 16/12/2010: Thánh lễ của Giáo hạt Hải Dương

15g00 ngày 16/12/2010: Thánh lễ của Giáo hạt Hải Phòng

19g00 ngày 16/12/2010: Thánh lễ của Giáo hạt Quảng Ninh

Thánh lễ an táng vào lúc 9g00 ngày 17 tháng 12 năm 2010

   7_141395007_17_12_2010   7_1039333074_17_12_2010   7_72719552_17_12_2010

   7_557046613_17_12_2010   7_1039333074_17_12_2010   7_1157428143_17_12_2010

********************************

Tiểu sử Cha Giuse Nguyễn Văn Phong

Sinh ngày 24 tháng 4 năm 1964

Tại Giáo họ Vạn Hoạch, giáo xứ Hội Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Nhập Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội: 1994

Chịu chức linh mục: 07.10.2001

Coi xứ Xâm Bồ: 2002-2003

Về giáo xứ Đồng Giá: 18. 4. 2004

Về nhà Cha lúc 16g10 thứ Ba ngày 14 tháng 12 năm 2010.

TGM Hải Phòng

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch