mt_than_copyTrong niềm xác tín vào Đức Kitô Phục Sinh, tôi xin báo tin: Cha ĐA MINH NGUYỄN QUANG THẢN

đã từ trần lúc 02g00 thứ ba, ngày 04.01.2011 tại Rạch Giá, hưởng thọ 85 tuổi.

Cha ĐA MINH NGUYỄN QUANG THẢN

Sinh năm 1926 tại Lộc Trung, Thái Bình.

Được thụ phong linh mục ngày 15.6.1956 tại Kowloan, Hồng Kông.

Sau đó, Cha đã từng phục vụ:

1956-1962 : Tiểu chủng viện Thái Bình, Phan Rang.

1962-1975 : Tiểu chủng viện Á Thánh Phụng, Châu Đốc.

1975-1976 : Giáo xứ Tân Chu, Kênh 5A.

1976-1978 : Giáo xứ Kiên Lương.

1978-1982 : Đi học tập.

1982-1993 : Giáo xứ Tràm Chẹt

1993-1996 : Giáo xứ Trảng Tranh.

1996 - nay : Nghỉ hưu.

Thánh Lễ an táng sẽ được cử hành

lúc 9g00 sáng thứ năm, ngày 06.01.2011, tại Nhà thờ Martinô, Mong Thọ.

Xin Quí Cha dâng 3 thánh lễ và xin anh chị em giáo dân thêm lời cầu nguyện cho ngài.                                                                

Thân ái, 

                                       Long Xuyên, ngày 04 tháng 01 năm 2011

   atchathan_2   atchathan_5   atchathan_2_copy

   image003_copy_copy_copy                                    

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch