Image333CÁO PHÓ Requiescat in pace  

“Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.” (Thánh Phanxicô Assi)

Đức Ông Giuse MAI ĐỨC VINH, Giám đốc Giáo Xứ Việt Nam tại Paris cùng đại tang quyến :

Ông Bà Gioan TRẦN THANH VÂN là bào đệ và em dâu

Bà Quả phụ TRẦN LAN BÒN, Ông NGUYỄN VĂN LƯƠNG và ĐẶNG BÁ PHÓ,em dâu và em rể

Các cháu trai, cháu gái ; Chắt trai, chắt gái

Trân trọng kính báo

Linh Mục Phanxicô-Xaviê TRẦN THANH GIẢN

Sinh tại Quảng Bình năm 1914

Thụ phong Linh Mục năm 1940

Giám đốc Giáo Xứ Việt Nam tại Paris 1955-1971

đã từ trần hồi 18 giờ 30 ngày 18 tháng 12 năm 2010

tại Nhà Hưu dưỡng Marie-Thérèse

của các Linh mục Tổng Giáo phận Paris,

hưởng thọ 96 tuổi và 70 năm Linh Mục.

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành lúc 10 giờ 30 thứ năm 23 tháng 12 năm 2010

tại Giáo Xứ Việt Nam Paris

2 Villa des Epinettes, 75017 Paris

dưới sự chủ tế của Đức Ông Xavier RAMBAUD

Phụ tá Giám Đốc Mục Vụ Ngoại Kiều Tổng Giáo Phận Paris

Thay mặt Đức Hồng Y André VINGT-TROIS

Cha Phanxicô – Xaviê sẽ an nghỉ tại Nghĩa Trang Gif-sur-Yvette,

Place du Souvenir Français

(intersection Rue du 8 Mai et chemin des Vignes

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch