CN 2 TN, A: Lời Chứng Về Con Chiên Thiên Chúa

12012011chienChúa Nhật 2 Thường Niên, Năm A

Is 49:3, 5-6; 1Cr 1: 1-3; Ga 1, 29-34

Cuộc gặp gỡ lạ lùng

Tin Mừng Thứ Tư mở đầu với lời tựa tuyệt vời, một bài thơ về Ngôi Lời, cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa sự vĩnh cửu của Thiên Chúa và lịch sử củ loài người.

Thánh Mát-thêu và thánh Lu-ca, nhờ hiểu biết về phỗ hệ, đã nối kết Ðức Giêsu với các vị tỗ tiên, để trình bày phẩm cách cao cả của Ðấng Thiên Sai. Còn thánh Gioan đi thẳng vào trung tâm mầu nhiệm : Ngôi Lời Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm nơi Ðức Giêsu. Thực là một tuyên bố long trọng, dưới sự hướng dẫn của Thần Khí : Ðức Giêsu được xác nhận chính thức do chính Thiên Chúa.

Xem thêm: CN 2 TN, A: Lời Chứng Về Con Chiên Thiên Chúa

Write comment (0 Comments)

CN 20 TN, A: Lòng tin và tình yêu

09082011tailieuChúa Nhật 20 Thường Niên, Năm A

Mt 15:21-28

"Này bà, bà có lòng tin mạnh'

Trong thư gởi cho giáo đoàn Rôma, Thánh Phaolô đã nhắc nhở: “Người Do thái muốn nên công chính, nhưng không thực hiện được bởi họ tìm cách nên công chính nhờ luật, những người ngoại họ nên công chính được là vì họ tin” hoặc “Đức tin là bằng chứng cho những gì anh em không thấy, là bảo chứng cho những gì anh em trông đợi”

Xem thêm: CN 20 TN, A: Lòng tin và tình yêu

Write comment (0 Comments)

CN 20 TN, A: Tin mừng không biên giới

CN_20_TN-AChúa Nhật 20 Thường Niên, Năm A

Is 55, 1. 6-7; Rm 11, 13-15. 29-32; Mt 15, 21-28

Đọc lại lịch sử Giáo Hội và lịch sử thế giới, chắc nhiều người trong chúng ta đều biết đến cuộc Thập Tự chinh đẫm máu chống lại người Hồi Giáo vào những năm 1095-1291,

Xem thêm: CN 20 TN, A: Tin mừng không biên giới

Write comment (0 Comments)

CN 20 TN, A: Sức mạnh của lòng tin

Chúa Nhật 20 Thường Niên, Năm A

Mt 15: 21 - 28

Norman Vincent Peale (1898-1993) là một mục sư danh tiếng trong Giáo Hội Tin Lành Methodist, đồng thời cũng là nhà tâm lý trị liệu danh tiếng ở Mỹ, đã xuất bản nhiều tác phẩm thuộc hạng ăn khách nhất (best-selling books),

Xem thêm: CN 20 TN, A: Sức mạnh của lòng tin

Write comment (0 Comments)

CN 20, A:Ơn cứu độ được ban cho mọi người

Chúa Nhật 20 Mùa Thường Niên, Năm A

Mt 15: 21-28

Trong tập sách “Những mẩu bánh vụn” của Tôi Tớ Chúa, Đức Hồng Y Fx. Nguyễn Văn Thuận, đã kể lại một câu chuyện: Một người bạn tù với Ngài là người ngoại giáo, nhưng ông ta rất cảm mến Đức Hồng Y.

Xem thêm: CN 20, A:Ơn cứu độ được ban cho mọi người

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch