CN 2 PS, A: Niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh

CN_2_PS_AChúa Nhật 2 Phục Sinh, Năm A

Ga 20, 19-31

Chúa nhật thứ 2 Phục sinh, Giáo hội mời gọi chúng ta tiếp tục khám phá thực tại mầu nhiệm Phục sinh của Chúa Giêsu qua lăng kính của một môn đệ vốn được mệnh danh là “ông tổ thực nghiệm” - Tôma Đyđymô, để xác tín niềm tin vào Chúa Phục sinh cách mạnh mẽ; đồng thời tuyên xưng niềm tin đó cho muôn người.

Xem thêm: CN 2 PS, A: Niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh

Write comment (0 Comments)

CN 2 TN, A: Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội của trần gian

Chúa Nhật 2 Thường Niên, Năm A

Ga 1: 29-34

Phụng vụ Chúa nhật II thường niên A làm cho chúng ta nhớ lại chủ đề của tuần trước, Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Nhưng Isaia trình bày về người Tôi Tớ cách mới mẻ hơn (Bài đọc I) và Phúc Âm cũng thế, nói về phép rửa của Chúa Giêsu nhưng trong bản văn của Gioan.

Xem thêm: CN 2 TN, A: Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội của trần gian

Write comment (0 Comments)

CN 2 TN, A: Gánh tội tha nhân

CN_2_TN_Nam_AChúa Nhật 2 Thường Niên, Năm A

Ga 1:29-34

"Này là Chiên của Thiên Chúa, Đấng khứ trừ tội của thế gian". Trong Tin mừng hôm nay, Gioan Tiền Hô đã công khai giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người: "Này là Chiên của Thiên Chúa, Đấng khử trử tội của thế gian" (Ga 1:29).

Xem thêm: CN 2 TN, A: Gánh tội tha nhân

Write comment (0 Comments)

CN 2 TN, A: Đức Giêsu là Đấng cứu độ nhân loại

CN_2_TN_Nam_AChúa Nhật 2 Thường Niên, Năm A

Ga 1: 29-34

Thánh Gioan tẩy giả là vị ngôn sứ cuối cùng của thời Cựu Ước, và ông rất vinh dự được làm người dọn đường cho Đấng Cứu Thế sắp đến.

Xem thêm: CN 2 TN, A: Đức Giêsu là Đấng cứu độ nhân loại

Write comment (0 Comments)

CN 2 TN, A: Lời Chứng Về Con Chiên Thiên Chúa

12012011chienChúa Nhật 2 Thường Niên, Năm A

Is 49:3, 5-6; 1Cr 1: 1-3; Ga 1, 29-34

Cuộc gặp gỡ lạ lùng

Tin Mừng Thứ Tư mở đầu với lời tựa tuyệt vời, một bài thơ về Ngôi Lời, cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa sự vĩnh cửu của Thiên Chúa và lịch sử củ loài người.

Thánh Mát-thêu và thánh Lu-ca, nhờ hiểu biết về phỗ hệ, đã nối kết Ðức Giêsu với các vị tỗ tiên, để trình bày phẩm cách cao cả của Ðấng Thiên Sai. Còn thánh Gioan đi thẳng vào trung tâm mầu nhiệm : Ngôi Lời Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm nơi Ðức Giêsu. Thực là một tuyên bố long trọng, dưới sự hướng dẫn của Thần Khí : Ðức Giêsu được xác nhận chính thức do chính Thiên Chúa.

Xem thêm: CN 2 TN, A: Lời Chứng Về Con Chiên Thiên Chúa

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch