CN 17 TN, C: Lời Kinh Đầy Tâm Tình

ThuongNien17Chúa Nhật 17 Thường Niên, Năm C  

St 18:20-32; Cl 2:12-14; Lc 11:1-13

Không chỉ là một thái độ, nhưng là một tình trạng. 

Không xác định nơi chốn, thánh Lu-ca mô tả Ðức Giêsu đang cầu nguyện, có các môn đệ vây quanh. Ðâu là lời cầu nguyện đích thực của Vị Thầy? Khác với lời cầu nguyện của nhà khỗ chế Gio-an Tẩy Giả trong sa mạc, vị ngôn sứ rao giảng sự sám hối, lời cầu nguyện của Ðức Giêsu bày tỏ bí mật thâm sâu trong mối tương giao thân mật của Người với Chúa Cha. Ngoài việc tuân thủ nghi thức và thói quen của người Do-thái, Ðức Giêsu cho thấy lời cầu nguyện còn có ý nghĩa sâu xa hơn nhiều.

Xem thêm: CN 17 TN, C: Lời Kinh Đầy Tâm Tình

Write comment (0 Comments)

CN 18 TN, C: Bảo hiểm linh hồn

CN_18_TN_CChúa Nhật 18 Thường Niên, Năm C

Lc 12:13-21

“Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?” (Lc 12:20). Nasruddin đang bò gối trên thảm cỏ trước nhà, hình như đang tìm kiếm vật gì. Người hàng xóm của anhta thấy thế bèn cất tiếng: - Này Nasruddin, anh đang tìm gì vậy?.

Xem thêm: CN 18 TN, C: Bảo hiểm linh hồn

Write comment (0 Comments)

CN 18 TN, C: Sứ mệnh của Đức Kitô không phải là việc phán quyết về của cải vật chất phù vân

ThuongNien18Chúa Nhật 18 Thường Niên, Năm C

Gv 1,2; 2,21-23; Cl 3:1-5, 9-11;Lc 12,13-21

Bài Tin Mừng hôm nay mà chúng ta vừa nghe xong, được bắt đầu bằng một yêu cầu hoàn toàn tư riêng cá nhân: Một người kia cảm thấy bị người anh ruột của mình xử tệ và bất công trong vấn đề chia phần gia tài do cha mẹ anh ta để lại. Quyền lợi anh ta hình như không được tôn trọng. Do đó, ngay giữa đám đông, anh ta đã công khai cầu cứu Đức Giêsu can thiệp: «Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi!» (Lc 12,13).

Xem thêm: CN 18 TN, C: Sứ mệnh của Đức Kitô không phải là việc phán quyết về của cải vật chất phù vân

Write comment (0 Comments)

CN 18 TN, C: Cái tạm thời và cái bền vững

1469691367.nvChúa Nhật 18 Thường Niên, Năm C

Lc 12: 13-21

“Hư không trên các sự hư không”. Đây là lời của ông Cô-he-lét con vua Đa-vít trong sách Giảng Viên, (Bài đọc I). Cô-hé-let là một vị vua khôn ngoan, ông nhìn thế giới với cái nhìn hướng thượng và truyền lại cho các môn sinh.

Xem thêm: CN 18 TN, C: Cái tạm thời và cái bền vững

Write comment (0 Comments)

CN 19 TN, C: Linh đạo lữ hành

48201675530606Chúa Nhật 19 Thường Niên, Năm C

Lc 12: 32-48

Cuộc đời quá vắn vỏi. Phải chăng phải lo tận hưởng lạc thú thế trần? Cuộc đời quá vắn vỏi. Phải chăng phải lo tận hưởng lạc thú thế trần?

Xem thêm: CN 19 TN, C: Linh đạo lữ hành

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch