CN 19 TN, A: Đêm Tối Của Niềm Tin

04082011tailieuChúa Nhật 19 Thường Niên, Năm A

1V 19,9.11-13; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33

Ông Phê-rô và các môn đệ khác hẳn đã rất đỗi kinh ngạc về phép lạ hoá bánh ra nhiều nuôi sống đám đông dân chúng như bài đọc tuần trước ta đã nghe. Trong con mắt của nhiều người, Đức Giê-su hẳn là Đấng Mê-si-a, là Đấng phải đến. Nhưng cũng với những con mắt ấy, họ nhìn Đức Giê-su như là một Đấng quyền năng, một nhà lãnh đạo chính trị hơn là Đấng Cứu Độ trần gian (x. Ga 6,15). Chính vì thế, Đức Giê-su đã giải tán đám đông ngay sau khi cho họ ăn no. Đến đây, vấn đề gợi ra là ông Phê-rô hẳn đã tin nhận Đức Giê-su là Đấng quyền năng, là người được Thiên Chúa sai đến. Thế nhưng để có thể thốt lên lời tuyên xưng: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16) -  lời tuyên xưng căn tính của Đức Giê-su là Con Thiên Chúa, là Đấng Tối Cao, ông còn phải trải qua những kinh nghiệm khác về niềm tin của mình. Rõ ràng nhất, ông đã gặp thấy đêm tối của niềm tin. Các nhà thần học tâm linh đã nhắc nhở mọi tín hữu rằng bất kỳ ai cũng có thể gặp thấy những khoảnh khắc đêm tối của niềm tin.

Xem thêm: CN 19 TN, A: Đêm Tối Của Niềm Tin

Write comment (0 Comments)

CN 19 TN, A: Khi hành trình đức tin có sóng gió

CN_19_TN-AChúa Nhật 19 Thường Niên, Năm A

Mt 14:22-33

Vào khoảng năm 860 trước công nguyên, vương quốc Israel bị ảnh hưởng bởi tà giáo. Vua Ahab và hoàng hậu Izabel nuôi dưỡng hàng ngàn tiên tri Baal. Nhiều đền thờ thần thoại được xây lên.

Xem thêm: CN 19 TN, A: Khi hành trình đức tin có sóng gió

Write comment (0 Comments)

CN 2 MC, A: Theo bước chân Con Yêu Dấu của Thiên Chúa

CNChay2Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm A

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mát-thêu 17:1-9)

           Tin Mừng Mát-thêu hai lần ghi lại cùng một lời phát biểu của Chúa Cha về Con Một Người là Chúa Giê-su:  “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”.  Lời khen con cái của người cha trong gia đình luôn là một sức mạnh và nâng đỡ cho đứa con về mọi phương diện, nhất là khi nó hoàn tất một công việc lớn lao.  Trong lời khen tặng tế nhị của Chúa Cha, ngôn từ và thời điểm đều vô cùng ý nghĩa đối với sứ vụ của Chúa Giê-su.  Còn đối với chúng ta, đặc biệt trong mùa Chay này, những lời ấy mong đợi chúng ta làm gì để Người được hài lòng?

Xem thêm: CN 2 MC, A: Theo bước chân Con Yêu Dấu của Thiên Chúa

Write comment (0 Comments)

CN 2 MC, A: Chiêm ngắm vinh quang thần tính Chúa tiền Phục sinh

832017102332843Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm A

Mt 17: 1-9

Trận siêu động đất và sóng thần hôm 11.3 vừa qua đã làm cho Nhật Bản, một đất nước từng thịnh vượng thứ hai thế giới, phải chao đảo.

Xem thêm: CN 2 MC, A: Chiêm ngắm vinh quang thần tính Chúa tiền Phục sinh

Write comment (0 Comments)

CN 2 MC, A: Xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần

CN_2_MC-_A-2Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm A

Mt 17:1-9

Bước vào Chúa nhật II Mùa Chay, Phụng vụ Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm một mầu nhiệm vĩ đại, đó là biến cố biến hình của Chúa Giêsu.

Xem thêm: CN 2 MC, A: Xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch