Được tin Linh mục Nguyễn Châu Hải, SSS, Thánh danh Phê-rô, Tỉnh Dòng Thánh Thể VN, mới qua đời tại Thủ Đức, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại tin Cáo Phó và mấy dòng Tiểu Sử của Linh quá cố để độc giả cùng hiệp thông tâm tình và lời nguyện cầu.

Nguồn: dongthanhthe.net

------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đăng tin Cáo Phó.

  

  

  

  

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch