Cáo Phó: Trong niềm tin yêu vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo Phận Nha Trang trân trọng kính báo: Cha Giuse Nyễn Quang Huy, vừa qua đời lúc 10g30 sáng thứ bảy ngày 19/5/2018 tại Tòa Giám Mục Nha Trang.

 • Hưởng họ 81 tuổi
 • 51 năm Linh mục

CHƯƠNG TRÌNH LỄ CẦU NGUYỆN VÀ  AN TÁNG

 1. Thứ Bảy, 19/5/2018

  - 19g30: Thánh lễ phát tang

  - Sau thánh lễ Giáo xứ Thanh Hải canh thức cầu nguyện cho cha Giuse

 1. Chúa nhật, 20/5

-        5g00: thánh lễ : Chủng viện Lâm Bích: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

-        9g00: thánh lễ:  Hạt  Nha Trang: Đức ông Tổng Đại DIện chủ tế và giảng lễ.

 - 15g00 thánh lễ: Hạt Diên Khánh: xin quý cha Quản hạt thu xếp vị chủ tế và giảng lễ.

- Từ 19g30 đến 21g00: Giáo xứ Thanh Hải canh thức cầu nguyện cho cha Giuse

 1. Thứ hai, 21/5/2018

   -     5g00: thánh lễ : Chủng viện Lâm Bích: Lễ Mẹ Hội Thánh

  -    7g00: thánh lễ: Giáo xứ Thanh Hải

  -    9g00: thánh lễ: Các Giáo hạt Miên Ninh Thuận : xin quý cha Quản hạt thu xếp vị chủ tế và giảng lễ.

  -    15g00: thánh lễ: Hạt Cam Ranh và Cam Lâm và Vạn Ninh: xin quý cha Quản hạt thu xếp vị chủ tế và giảng lễ.

 -     Từ 19g30 đến 21g00: Giáo xứ Thanh Hải canh thức cầu nguyện cho cha Giuse

 1.     Thứ ba, 22/5

-        5g00: thánh lễ và nhập quan: cha Đại diện tư pháp chủ tế thánh lễ, giảng lễ  và chủ sự nhập quan

-        8g00: thánh lễ an táng:  Đức Cha Giuse chủ tế và giảng lễ.

Đức ông Tổng đại diện chủ sự Nghi thức từ biệt;

Cha Quản xứ Thanh Hải kiêm Giám đốc Nhà nghỉ dưỡng chủ sự Nghi thức hạ huyệt,

an táng cha Giuse Nguyễn Quang Huy tại Nghĩa trang Linh mục Giáo phận Nha Trang.

 ĐÔI NÉT TIỂU SỬ CHA CỐ GIUSE

Cha cố Giuse Nguyễn Quang Huy,

 • Sinh ngày 12.04.1937 tại Gia Viễn, Ninh Bình
 • Rửa tội ngày 15.05.1937: tại Mưỡu Giáp, Phát Diệm
 • 1950-1954 :  học Tiểu Chủng viện Ba Làng, Thanh Hóa
 • 1954-1959 : học Tiểu chùng viện Tân Thanh, Bảo Lộc
 • 1959 : gia nhập Giáo phận Nha Trang
 • 1959-1961 :  Học triết học tại Đại Chủng Viện Xuân Bích, Sài Gòn.
 • 1961-1963 : Giúp xứ .
 • 1963-1967 :  Học thần học tại Đại Chủng Viện Xuân Bích Huế.
 • Chịu chức Linh mục thuộc Giáo phận Nha Trang, ngày 26.05.1967 tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Huế, do Đức Giám Mục Paul Seitz, Giám mục giáo phận Kontum.

Các nhiệm sở:

 • 1967 – 1967: Phó xứ Giáo xứ Vinh Phú, Tỉnh BìnhThuận, Giáo phận NhaTrang
 • 1967 – 1969: Phó xứ Giáo xứ Thanh Hải, Tỉnh Bình Thuận, Giáo phận Nha Trang
 • 1970 – 1971: Phó xứ Giáo xứ Hộ Diêm, Tỉnh Ninh Thuận, Giáo phận NhaTrang
 • 1971 – 1972: Quản nhiệm Giáo xứ Thánh Mẫu, Tỉnh BìnhThuận, Giáo phận Nha Trang
 • 1972 – 1975: Quản xứ Giáo xứ Thanh Hải, Tỉnh Bình Thuận, Giáo phận NhaTrang
 • 1975 – 2006: Quản xứ Giáo xứ Thanh Hải, Tỉnh Khánh Hòa, Giáo phận NhaTrang
 • 2007 – 2009: phục vụ tại Trụ Sở Giáo phận Thanh Hóa , TP. HCM
 • 2009 – 2018: Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục Giáo phận Nha Trang, 12 Bãi Dương, Vĩnh Hải, NhaTrang

Về nhà Chúa lúc 10g30 thứ bảy, ngày 19/5/2018                                    

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Cha cố GIUSE

Toà GM Nha Trang

Nguồn: giaophannhatrang.org

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đăng tin Cáo Phó. Nguồn ảnh: giaophanthanhhoa.net

 

 

 

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch