Cáo Phó: Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô Phục sinh, Văn Phòng Toà Giám Mục Vĩnh Long trân trọng báo tin: Cha Antôn Đỗ Duy Thản Linh mục hưu dưỡng Giáo Phận Vĩnh Long:

 Sinh năm: 1940

 Tại: Bất Nao - Vĩnh Ninh 

 Họ Đạo: Bất Nao thuộc Giáo phận Thái Bình 

 Thụ phong Linh Mục : 1969  

 Đã được Chúa gọi về lúc 06 giờ 00 Thứ sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2018 tại Nhà Hưu Dưỡng

    Linh mục Giáo phận, hưởng thọ 78 tuổi với 49 năm Linh Mục. 

 Nghi thức Tẩn Liệm lúc 17 giờ 00 Thứ sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2018 tại Nhà Hưu Dưỡng.   Linh cửu Cha Gioakim được quàn tại Nhà thờ Phường 4, Tp. Vĩnh Long.

 Thánh lễ An Táng tại Nhà Thờ Chánh Tòa, lúc 09 giờ 30 Thứ hai, ngày 28 tháng 5 năm 2018.  An táng tại phần mộ các Linh Mục trong Đất Thánh Tân Ngãi.

 Xin Quí Cha, Quí Tu sĩ Nam Nữ, Anh chị em giáo dân hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Cha GIOAKIM được an nghỉ đời đời.  Kính báo

NB: Xin Quý Cha trong Giáo Phận dâng 03 lễ cầu nguyện cho linh hồn Cha Gioakim theo Quy Chế LM Giáo phận Vĩnh Long.

TIỂU SỬ CHA GIOAKIM ĐỖ DUY THẢN

 Linh Mục: GIOAKIM ĐỖ DUY THẢN

 Ngày sinh: 13/5/1940

 Tại: Bất Nao - Vĩnh Ninh

 Họ Đạo: Bất Nao – Giáo Phận Thái Bình

 Tên Cha: Đỗ Duy Linh

 Tên Mẹ: Phạm Thị Mai

 Rửa Tội tại:  Cao Mộc, năm 1940.

 Thêm Sức tại: Cao Mộc, năm 1954.

 Vào Tiểu Chủng viện Thái Bình: năm 1955.    

 Vào Đại Chủng viện Sài Gòn: năm 1962.   

 Chịu chức cắt tóc: 28/04/1966.

 Chịu chức 1 + 2: 03/08/1966.

 Chịu chức 3 + 4: 17/12/1966.

 Chịu chức 5: 21/12/1967.

 Chịu chức 6: 13/05/1968.

 Chịu chức Linh mục: 29/04/1969 do ĐC Phaolô Nguyễn Văn Bình

Từ khi Chịu chức Linh mục đã phục vụ:

  1. Phụ tá Truyền Giáo: từ năm 1969 đến năm 1972.
  2. Giáo Sư TCV Vĩnh Long: từ năm 1972 đến năm 1975.
  3. Phụ trách Họ Đạo Cái Sơn: từ năm 1975 đến năm 1977.
  4. Giáo Sư TCV Vĩnh Long kiêm Chánh Sở các Họ Đạo: Tân Phú, Ba Càng, Bình Minh, Trà

    Kiết, Ngã Cạy, Giáo Mẹo, Cai Quá, Tam Bình, Ba kè, Tân Lược, Tân Quới, Thông Lưu,

    từ năm 1977 đến năm 2015. 

  1. Hưu tại Nhà hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Vĩnh Long: từ năm 2015 đến nay.

-  Qua đời: 06g00, thứ sáu ngày 25/5/2018.

-  Nơi qua đời: Nhà hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Vĩnh Long.

-  Mai táng: Phần mộ các Linh mục trong Đất Thánh Tân Ngãi.

VP GP Vĩnh Long

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đăng tin Cáo Phó. Nguồn hình: giaophanvinhlong.net

  

  

  

  

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch