Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo Phận Nha Trang trân trọng kính báo: Cha Philpphê Nguyễn Văn Tin, vừa tạ th​ế lúc 10g00 sáng thứ hai ngày 22/10/2018 tại Tòa Giám Mục Nha Trang, hưởng dương 49 tuổi, 11 năm Linh mục.

CHƯƠNG TRÌNH LỄ THÁNH LỄ VÀ CẦU NGUYỆN CHA PHILIPPHÊ NGUYỄN VĂN TIN

 1. Thứ Hai, 22/10/2018

- 14g00: Tẩm liệm

- 17g00: Thánh lễ: Giáo hạt Nha Trang và Diên Khánh

 2. Thứ ba, 23/10/2018

- 5g00: Chủng Viện Lâm Bích

- 8g00: Giáo hạt Vạn Ninh, Cam Ranh, Cam Lâm, Giáo xứ Dục Mỹ, Giáo họ Anna

- 15g00: Giáo hạt Phan Rang, Ninh Hải, Ninh Sơn, Ninh Phước

- 17g00: Linh mục đồng khóa và đồng hương….

 3. Thứ tư, 24/10/2018

- 5g00: Chủng viện Lâm Bích và nghi thức nhập quan

- 8g00: Thánh lễ an táng tại Tòa Giám Mục Nha Trang do Đức Giám Mục Giáo phận chủ sự ,

             Nghi thức phó dâng và từ biệt  Đức ông Giuse Tổng Đại Diện chủ sự

             Nghi thức tại phần mồ Cha hạt Trưởng Giáo hạt Vạn Ninh chủ sự.

              An táng tại Nghĩa Trang Linh Mục Giáo Phận Nha Trang

 

 ĐÔI NÉT TIỂU SỬ CHA PHILIPPHÊ NGUYỄN VĂN TIN

  - Sinh ngày 06/03/1969, tại Phú Cang II, Vạn Phú, Vạn Ninh, Khánh Hòa

- Rửa tội ngày 10/03/1969 tại nhà thờ Vạn Giã, do Lm Giacôbê Nguyễn Văn Vĩnh.

- Ông Cố: Gioan Baotixita Nguyễn Văn Trung.

- Bà Cố: Anê Lương Thị Thảng.

  thuộc giáo xứ Vạn Giã

 

THỜI KỲ HUẤN LUYỆN 

- Học Triết học tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang, từ năm 1999 đến 2001.

- Học Thần học tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang, từ năm 2001 đến 2005.

Thụ phong Linh mục tại Giáo xứ Bình Cang, Nha Trang, ngày 05 tháng 06 năm 2007.

do Đức Giám Mục : Phaolô Nguyễn Văn Hòa.

 

 CÁC NHIỆM SỞ 

-       2007 – 2010 : Phó xứ giáo xứ Diêm Điền

-       2010 – 2012 : Phó xứ giáo xứ Dục Mỹ

-       2012 – 2014 : Quản xứ giáo xứ Thạch Định

-       2014 – 2018 : Đặc trách nhà thờ Anna 

Về nhà Chúa lúc 10g00 thứ hai, ngày 22/10/2018 tại Tòa Giám Mục Nha Trang                                          

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Cha Philipphê

(Xin các Cha Quản hạt sắp xếp chủ tế và giảng lễ)

 Toà Gm Nha Trang

Nguồn: giaophannhatrang.org

---------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đăng tin Cáo Phó. Nguồn ảnh: giaophannhatrang.org

  

  

  

  

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch