Được tin linh mục Huỳnh San, Thánh danh Bartolomêô, mới qua đời tại Melbourne, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại tin Ai tín, Chương trình Lễ An táng do Ban Tuyên Úy Đoàn & Liên Tu sĩ Việt Nam  đăng tải để độc giả cùng thông hiệp trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Bartolomêô.

Tuyên Uý Đoàn Melbourne

------------------------------------

Chương trình lễ an táng do tang gia sắp xếp được bổ túc sau đây:

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch