Trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và Phục Sinh, chúng con xin trân trọng kính báo: Cha Cố Giu-se Phạm Viết Hưng, đã được Chúa gọi về lúc 04giờ20 ngày 19/09/2019, tại Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai. Hưởng thọ 77 tuổi

Nghi thức tẩn liệm cử hành lúc 17g30 nhày 19/09/2019 tại Nhà Hưu dưỡng Linh mục (Giáo xứ Gia Viên) vào lúc 05g00 sáng thứ Hai, 23/09/2019.

Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Giuse tại Nhà nguyện Nhà Hưu dưỡng Linh mục, sau đó sẽ di quan đến Nhà thờ Thái Hòa, Giáo hạt Hòa Thanh.

Thánh lễ An táng cho Cha cố Giuse sẽ được cử hành tại Nhà thờ Thái Hòa, lúc 8g30

Sau đó sẽ an táng Cha cố Giuse tại Nghĩa trang Chúa Chiên Lành - Gx. Thái Hòa.

Xin quý Cha, quý Tu sĩ Nam nữ, quý Ông bà anh chị em cùng hiệp thông cầu nguyện cho Cha Cố Giuse được sớm về hưởng nhan thánh Chúa.

Kính báo

Vp. TGM Xuân Lộc

ĐÔI NÉT TIỂU SỬ CHA CỐ GIUSE PHẠM VIẾT HƯNG

Sinh ngày 10/07/1942 tại Sa Châu, Bùi Chu

Năm 1995 – 2004 : Chánh xứ Trúc Lâm

Năm 2004 – 2005 : Chánh xứ Xuân Lâm

Năm 2005 – 2012 : Chánh xứ Dầu Giây

Năm 2012 – 2019 : hưu tại Nhà Hưu Linh mục Giáo phận.

Nguồn: giaophanxuanloc.net

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch