Trong niềm tin yêu vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo Phận Nha Trang trân trọng kính báo: Đức ông Giuse Maria Trần Thanh Phong vừa qua đời lúc 9g50, thứ Năm, ngày 10/10/2019 tại Tòa Giám Mục Nha Trang; hưởng thọ 75 tuổi; 49 năm Linh mục.

 CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

ĐỨC ÔNG GIUSE MARIA TRẦN THANH PHONG

 Thứ 5, ngày 10/10/2019

            CHIỀU: 15g00: các Giáo hạt Nha Trang – Diên Khánh

                         19g00: cầu lễ chung

                         Canh thức: Gx Chánh Tòa

 Thứ 6, ngày 11/10

                      SÁNG: 5g00: Chủng viện Lâm Bích

                        9g00: các Giáo hạt Phan Rang – Ninh Hải – Ninh Phước- Ninh Sơn                

            CHIỀU: 15g00: các Giáo hạt Vạn Ninh – Cam Ranh – Cam Lâm.

                          19g00: cầu lễ chung

                          Canh thức: Gx Bình Cang

 Thứ 7, ngày 12/10

                   5g00: Chủng viện Lâm Bích

            9g00: ĐCV Sao Biển – Các Dòng Tu trong Giáo phận

                   Chiều: 13g00: Nhập quan

         14g30: THÁNH LỄ AN TÁNG TẠI TÒA GIÁM MỤC NHA TRANG

do Đức Cha Giuse, Giám mục giáo phận chủ tế.

Mai táng tại Nghĩa trang Linh mục Giáo phận Nha Trang  ( Bình Cang ).

 *. Xin quý Cha hạt trưởng chọn vị chủ lễ và giảng lễ

*. Cám ơn cuối lễ Cha Giám đốc Nhà Nghỉ Dưỡng

*. Nghi thức phó dâng và từ biệt: Đức ông Tổng Đại Diện

*. Nghi thức hạ huyệt: Đức ông Tổng Đại Diện

*. Ban tẩm liệm – an táng: Giáo xứ Bắc Thành

 Tiểu sử Cha Giuse Maria TRẦN THANH PHONG

 ĐỨC ÔNG GIUSE MARIA TRẦN THANH PHONG sinh ngày 16 tháng 3 năm 1944, tại Nha Trang, Việt Nam rửa tội tại Nhà thờ Giáo xứ Bình Cang, Nha Trang.

- 1954-1962: Học ở Tiểu chủng viện Sao Biển, Nha trang và Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse, Saigon.

- 1962-1970: Học Triết học và Thần học ở Giáo Hoàng Học Viện Thánh Piô X, Đa Lạt.

- 28.11.1970:  Thụ phong linh mục tại Manila, do Đức Thánh Cha PHAOLÔ VI.

 Các sứ vụ:

- 1971 – 1972: Giáo sư Tiểu chủng viện Sao Biển, Nha Trang.

-  1972-1973: Phó xứ Chánh tòa Nha Trang kiêm Quản lý Tòa Giám Mục Nha Trang.

- 1974-1975: Du học tại Roma, học về Thần học Tu đức.

- 1975-1979: Phó Giám đốc và giáo sư tại Đại chủng viện Sao Biển, Nha trang.

- 1979-1994: Quản xứ Hòa Tân, đặc trách các Chủng sinh ngoại trú.

- 1994-1999: Phó Giám đốc Đại chủng viện Sao Biển, Nha trang.

- 1999-2001: Du học ở Roma học về Thần học tín lý

- 2001-2003: Phó Giám đốc Đại chủng viện Sao Biển, Nha Trang

- 2003-2005: Giám đốc Đại Chủng viện Sao Biển, Nha Trang.

- 2005-2007: Quản xứ Chánh tòa Nha Trang - Tổng đại diện Giáo phận Nha Trang kiêm Chưởng ấn Tòa giám mục Nha Trang.

- 17/2/2007 : được Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI ban Sắc Phong tước “ Giám chức danh dự “ ( Đức Ông ).

- 2007 – 2008: Đổng lý Tòa Giám Mục Nha Trang

- 2008 – nay: tại Nhà Nghỉ Dưỡng Linh mục Giáo phận Nha Trang.

 Học vị Đại học:

Cử nhân Triết học tại Giáo Hoàng Học Viện Thánh Piô X, Đalat

Cử nhân Thần học tại Giáo Hoàng Học Viện Thánh Piô X, Đalat

Tiến sĩ Thần học tín lý về Thánh Mẫu học tại Đại học Marianum, Roma.

 

Nguồn: giaophannhatrang.org

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch