Trong tình hiệp thông, chúng con xin kính báo: Cha Cố Đa Minh Nguyễn Mạnh Hùng vừa được Chúa gọi về lúc 14g00 chiều nay, 10.10.2019 tại Bv. Chợ Rẫy, hưởng thọ 74 tuổi.

Cha Đaminh Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1945 tại Hoàng Độc, Hưng Yên, Thái Bình, nguyên là Phó xứ Phương Lâm (1972 - 1975), Chánh xứ Liên Kim Sơn (1975 - 2006), Chánh xứ Thái Lạc (2006 - 2007) và Chánh xứ Long Thành (2007 – 2018). Ngài làm Quản hạt Giáo hạt Long Thành (2005-2009). Hiện Cha Cố đang nghỉ hưu tại Nhà Hưu Linh mục Giáo phận (2018 đến nay).

Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cho Cha cố Đaminh sẽ được cử hành lúc 08g00 sáng mai, thứ Sáu, 11.10.2019 tại Nhà Hưu dưỡng Linh mục (Giáo xứ Gia Viên); sau đó là các giờ kính viếng và Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Cố.

Vào lúc 05g00 sáng thứ Hai, 14.10.2019, sẽ có Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Đaminh tại Nhà nguyện Nhà Hưu dưỡng Linh mục, sau đó sẽ di quan đến Nhà thờ Thái Hòa, Giáo hạt Hòa Thanh.

Thánh lễ An táng cho Cha cố Đaminh sẽ được cử hành tại Nhà thờ Thái Hòa, lúc 8g30 cùng ngày. Sau đó Cha cố sẽ được an táng tại Nghĩa trang Chúa Chiên Lành - Gx. Thái Hòa.

Xin mỗi Cha dâng một Thánh lễ, mỗi Cộng đoàn Dòng tu đọc một ngày Kinh Nhật tụng, mỗi Giáo xứ/ Giáo họ Biệt lập lần hạt 50, và xin mọi người cùng hiệp thông cầu nguyện cho Cha cố Đaminh sớm về hưởng tôn nhan Chúa.

Vp. TGM xin kính báo.

Lm. Fx. Đỗ Đức Lực

Nguồn: giaophannhatrang.org

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch