Trong niềm tin vào Chúa phục sinh, Toà Giám Mục Mỹ Tho trân trọng báo tin: Linh mục Phêrô Hà Văn Quận, sinh: 1952 Cha sở Giáo xứ: An Đức, và Thới Sơn. Đã an nghỉ trong Chúa lúc 08g00 sáng Thứ Năm, ngày 31 tháng 10 năm 2019.

NGHI THỨC TẨN LIỆM:

Cử hành lúc 17g00 ngày 31 tháng 10 năm 2019 tại Giáo xứ An Đức. Linh cữu Cha Phêrô quàn tại Giáo xứ An Đức, Khu 3, Ấp Chợ, Trung An, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang.

 THÁNH LỄ AN TÁNG:

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành lúc 09g30 ngày Thứ Hai, 04 tháng 11 năm 2019, do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự tại Nhà thờ An Đức.

 NƠI AN TÁNG:

Sau Thánh lễ an táng, thi hài của Cha Phêrô sẽ được an táng tại Đất Thánh Giáo xứ An Đức.

 Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn linh mục Phêrô được lên chốn nghỉ ngơi.

 Kính báo.

Toà Giám Mục Mỹ Tho

*Kính xin Quý Cha trong Giáo phận dâng 3 thánh lễ cầu nguyện cho Cha Phêrô.

  ------------------------

TIỂU SỬ CHA PHÊRÔ HÀ VĂN QUẬN

 1952: Sinh tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

1965: Nhập Tiểu Chủng Viện Gioan XXIII

21-1-1988: Chịu chức Linh mục

 Những nơi đã phục vụ.

1981 - 1982: Thầy giúp Giáo xứ Lập Điền, Giồng Vảy Ốc, Đức Hòa, Long An.

1983 - 1985: Ở tại gia – Giáo xứ Ba Giồng, Tân Lý Đông, Châu Thành, Tiền Giang.

1985 - 2005: Phó tế và Linh mục phụ trách các giáo xứ Chợ Bưng, Xoài Mút, Thới Sơn.

2005 – 2019: Cha sở Giáo xứ An Đức và Thới Sơn, hạt Mỹ Tho.

Nguồn: giaophanmytho.net

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch