Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột xin được kính báo cùng Đức Ông, quý Cha, quý Bề Trên, quý Tu Sĩ nam nữ, quý Thầy và quý Cộng Đoàn: Cha Gioan Baotixita Nguyễn Thành Tâm, Quản xứ Phú Long đã được Chúa gọi về lúc 19g00 ngày 12 tháng 11 năm 2019.

Xin hiệp thông trong lời cầu nguyện cho linh hồn Cha Gioan Baotixita.

 Thánh Lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 8g30 thứ Sáu ngày 15 tháng 11 năm 2019 tại Giáo xứ Phú Long.

 Xin mỗi Cha trong Giáo Phận dâng 3 Thánh Lễ cầu nguyện cho linh hồn Gioan Baotixita theo như luật trong Giáo Phận.

 Xin Trân trọng kính báo.

 

 Vp. Tòa Giám Mục

Nguồn: gpbanmethuot.com

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch