Được tin linh mục Nguyễn Đình Bốn, thánh danh Giu-se mới qua đời, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại tin Cáo Phó, Chương trình Lễ An táng do Văn Phòng Toà Giám Mục Thái Bình sắp xếp để độc giả cùng thông hiệp trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Giuse.

Nguồn: giaophanthaibinh.org

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch