Trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và Phục Sinh, Chúng con xin trân trọng kính báo: Cha Cố Giuse Nguyễn Thanh Quang Đã được Chúa gọi về lúc 21giờ40 ngày 05/11/2019, tại Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai. Hưởng thọ 81 tuổi.

Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ được cử hành lúc 15g00, ngày 06/11/2019 tại Nhà Hưu dưỡng Linh mục

Sau đó Linh cữu được di quan đến Giáo xứ Bình An và Giáo xứ Bùi Hưng để mọi người kính viếng

Thánh lễ An táng cho Cha cố Giuse sẽ được cử hành vào lúc 08giờ30 thứ Bảy, ngày 09/11/2019

tại giáo xứ Bùi Hưng

Sau đó sẽ an táng Cha cố Giuse tại Nghĩa trang giáo xứ Bùi Hưng

Xin quý Cha, quý Tu sĩ Nam nữ, quý Ông bà anh chị em cùng hiệp thông cầu nguyện cho Cha Cố Giuse được sớm về hưởng nhan thánh Chúa.

Kính báo

Vp. TGM Xuân Lộc

----------------

Đôi nét về Cha Cố Giuse

- Cha cố Giuse sinh ngày 05.11.1938 tại Quần Phương, Bùi Chu

- Năm 1965-1967 : Phó xứ Dốc Mơ

- Năm 1967-1968 : Phó xứ Tân Mai

- Năm 1968-2000 : Chánh xứ Bình An

- Năm 2000-2013 : Chánh xứ Bùi Hưng

- Năm 2013-2019 : Hưu tại Nhà Hưu Linh mục Giáo phận

 Nguồn: giaophanxuanloc.net

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch