Được tin Linh mục Nguyễn Hữu Đăng, thánh danh Phêrô, đã qua đời tại Phan Thiết, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại tin Cáo Phó, Chương trình Tang Lễ do Toà Giám Mục Phan Phiết sắp xếp, để độc giả cùng thông hiệp trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Phêrô.

Nguồn: giaophanphanthiet.com

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch