Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lm Thân Văn Tường mới qua đời tại Gò Vấp 20 Tháng 10 2010 Gm Trần Xuân Tiếu 3153
Đức Cha Lê Phong Thuận vừa từ trần tại Cần Thơ 18 Tháng 10 2010 GM Tri Bửu Thiên 2669
Xin cầu nguyện cho quí Giám mục và linh mục mới qua đời 08 Tháng 10 2010 chuanoitadap.net 3844
Lm Louis Robert- Cha Ba- Đã Qua Đời Tại Canada. 23 Tháng 9 2010 TGM Hải Phòng 1958
Lm Đa Minh Nguyễn Phúc Thuần mới ra đi vĩnh viễn tại VN 06 Tháng 9 2010 Lm Vinh Sơn Nguyễn Văn Hoà 4194
Lm Giuse Nguyễn Hưng mới qua đời tại Long Xuyên 03 Tháng 9 2010 Gm Giuse Trần Xuân Tiếu 2460
Lm Trần Bình Trọng mới tạ thế tại Hà Nam 30 Tháng 8 2010 VP Toà TGM Hà Nội 3060
Lm Nguyễn Ngọc Tuyên mới ra đi vĩnh viễn tại Hoà Giang 28 Tháng 8 2010 Toà Giám Mục Long Xuyên 2240
Lm Giuse Trần Văn Tuyên vừa qua đời tại Nhà Chung Huế 25 Tháng 8 2010 Toà TGM Huế 2343
Lm Đa Minh Trần Đức Tuấn mới tạ thế tại Bệnh Viện Chợ Rẫy 22 Tháng 8 2010 Toà Giám MỤc Đà Lạt 2845

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch