Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lm Gioan Batixita Phạm Gioan vừa nằm xuống mà không dậy 01 Tháng 12 2010 Lm Hồ Văn Xuân 3381
Lm Trần Cao Tường đã khuất bóng 24 Tháng 11 2010 Lm Trần Bình Trọng 2266
Lm Trần Cao Tường đã ra đi vĩnh viễn 24 Tháng 11 2010 Gia đình & Lm Bùi Quyết 2110
Lm GB Nguyễn Hữu Ban mới tạ thế tại Toà GM Nha Trang 17 Tháng 11 2010 VP TGM Nha Trang 2291
Hài cốt Đức Cha Trương Cao Đại được cung nghinh về an táng tại Nhà Thờ Chính Toà Hải Phòng 17 Tháng 11 2010 Toà GM Hải Phòng 2083
Lm Đinh Huỳnh Hoa mới tạ thế tại ĐaKao 09 Tháng 11 2010 VPTỉnh Dòng Phanxicô 2559
Lm Cao Văn Đạt mới ra đi vĩnh viễn tại Phan Thiết 26 Tháng 10 2010 PV / WGPSG 2407
Lm Phạm Thiên Trường vừa qua đời tại Giáo Xứ Bắc Hải 21 Tháng 10 2010 Ban TTXH/GPCT 5733
Lm Thân Văn Tường mới qua đời tại Gò Vấp 20 Tháng 10 2010 Gm Trần Xuân Tiếu 3077
Đức Cha Lê Phong Thuận vừa từ trần tại Cần Thơ 18 Tháng 10 2010 GM Tri Bửu Thiên 2629

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch