Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lm Phạm Đình Khơi mới ra đi vĩnh viễn tại Sài Gòn 18 Tháng 4 2018 VP Tỉnh Dòng Don Bosco 897
Lm Trần Hữu Phúc mới nhắm mắt lìa đời tại Bình Nguyên 13 Tháng 4 2018 Lm Simon Nguyễn Văn Thu 972
Lm Phạm Kim Hùng đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại San Jose, California 08 Tháng 4 2018 Tang Gia 997
Lm Nguyễn Hữu Tài mới nhắm mắt lìa đời tại Cần Thơ 05 Tháng 4 2018 Ga. Trần Trọng Dung 976
Tổng Gm Bùi Văn Đọc đã bất ngờ lìa đời tại Rome, Ý Đại Lợi. 09 Tháng 3 2018 Văn phòng Tòa Giám Mục 840
Lm Phạm Quang Trung mới ra đi vĩnh viễn tại Hoàng Xá, Thái Bình 08 Tháng 3 2018 Giáo phận Thái Bình 789
Lm Đinh Bình Định đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại nhà Hưu Dưỡng Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc 01 Tháng 3 2018 Inhaxiô Hồ Văn Xuân 756
Lm Nguyễn Đức Trung mới từ biệt cõi thế tại bệnh viện Chợ Rẫy 28 Tháng 2 2018 LM. Simon Nguyễn Văn Thu 1472
Lm Hồ Ngọc Bá mới giã từ nhà Hưu dưỡng Xã Đoài - GP Vinh - vĩnh viễn, 22 Tháng 2 2018 VP Toà GM Vinh 1498
Lm Trần Cao Vọng đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Phát Diệm 14 Tháng 2 2018 Tòa Giám mục Phát Diệm 1343

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch